หมวดหมู่:

法國

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง法國

  • การออกเสียง : 巴黎公社 巴黎公社 [zh]
  • การออกเสียง : 拿破崙 拿破崙 [zh]
  • การออกเสียง : 羅亞爾河 羅亞爾河 [yue]
  • การออกเสียง : 費加羅報 費加羅報 [yue]
  • การออกเสียง : 索邦大學 索邦大學 [yue]
  • การออกเสียง : 世界報 世界報 [yue]
  • การออกเสียง : 德拉克羅瓦 德拉克羅瓦 [yue]