หมวดหมู่:

泉州地名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง泉州地名

 • การออกเสียง : 崇武 崇武 [nan]
 • การออกเสียง : 清源山 清源山 [nan]
 • การออกเสียง : 晉江 晉江 [nan]
 • การออกเสียง : 永春 永春 [zh]
 • การออกเสียง : 安海 安海 [nan]
 • การออกเสียง : 開元寺 開元寺 [nan]
 • การออกเสียง : 安溪 安溪 [zh]
 • การออกเสียง : 英林 英林 [nan]
 • การออกเสียง : 磁灶 磁灶 [nan]
 • การออกเสียง : 石獅 石獅 [nan]
 • การออกเสียง : 徳化 徳化 [ja]
 • การออกเสียง : 惠安 惠安 [nan]
 • การออกเสียง : 南安市 南安市 [nan]
 • การออกเสียง : 水漈 水漈 [nan]
 • การออกเสียง : 蓬壺 蓬壺 [nan]
 • การออกเสียง : 達埔 達埔 [nan]
 • การออกเสียง : 驛坂 驛坂 [nan]
 • การออกเสียง : 東園 東園 [nan]
 • การออกเสียง : 清水巖 清水巖 [nan]
 • การออกเสียง : 肖厝 肖厝 [nan]