หมวดหมู่:

汉语,Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง汉语,Chinese

  • การออกเสียง : 汉语 汉语 [zh]
  • การออกเสียง : 齾 [wuu]