หมวดหมู่:

汉语水平词汇

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง汉语水平词汇

 • การออกเสียง : 冬天 冬天 [zh]
 • การออกเสียง : 电影 电影 [zh]
 • การออกเสียง : 大学 大学 [ja]
 • การออกเสียง : 翻译 翻译 [zh]
 • การออกเสียง : 弟弟 弟弟 [zh]
 • การออกเสียง : 儿子 儿子 [zh]
 • การออกเสียง : 大家 大家 [yue]
 • การออกเสียง : 地方 地方 [ja]
 • การออกเสียง : 大夫 大夫 [zh]
 • การออกเสียง : 当然 当然 [ja]
 • การออกเสียง : 方法 方法 [ja]
 • การออกเสียง : 动物 动物 [zh]
 • การออกเสียง : 点心 点心 [zh]
 • การออกเสียง : 电话 电话 [yue]
 • การออกเสียง : 电视 电视 [zh]
 • การออกเสียง : 道理 道理 [wuu]
 • การออกเสียง : 东边 东边 [zh]
 • การออกเสียง : 发烧 发烧 [zh]
 • การออกเสียง : 东西 东西 [zh]
 • การออกเสียง : 方便 方便 [yue]
 • การออกเสียง : 锻炼 锻炼 [zh]
 • การออกเสียง : 发展 发展 [zh]
 • การออกเสียง : 而且 而且 [zh]
 • การออกเสียง : 打算 打算 [yue]
 • การออกเสียง : 发现 发现 [zh]
 • การออกเสียง : 发生 发生 [zh]
 • การออกเสียง : 但是 但是 [zh]
 • การออกเสียง : 代表 代表 [ja]
 • การออกเสียง : 大声 大声 [zh]
 • การออกเสียง : 法语 法语 [zh]
 • การออกเสียง : 得到 得到 [zh]
 • การออกเสียง : 电灯 电灯 [zh]
 • การออกเสียง : 多么 多么 [zh]
 • การออกเสียง : 饭店 饭店 [zh]
 • การออกเสียง : 法文 法文 [zh]
 • การออกเสียง : 点钟 点钟 [zh]
 • การออกเสียง : 电车 电车 [zh]
 • การออกเสียง : 反对 反对 [zh]