หมวดหมู่:

汉语常用2500字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง汉语常用2500字

 • การออกเสียง : 犬 [ja]
 • การออกเสียง : 一 [yue]
 • การออกเสียง : 人 [zh]
 • การออกเสียง : 水 [ja]
 • การออกเสียง : 二 [zh]
 • การออกเสียง : 九 [ja]
 • การออกเสียง : 日 [ja]
 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 六 [ja]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 月 [ja]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 八 [zh]
 • การออกเสียง : 七 [ja]
 • การออกเสียง : 女 [ja]
 • การออกเสียง : 木 [zh]
 • การออกเสียง : 山 [ja]
 • การออกเสียง : 心 [zh]
 • การออกเสียง : 火 [ja]
 • การออกเสียง : 刀 [zh]
 • การออกเสียง : 大 [ja]
 • การออกเสียง : 力 [zh]
 • การออกเสียง : 小 [zh]
 • การออกเสียง : 手 [yue]
 • การออกเสียง : 上 [zh]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 口 [ja]
 • การออกเสียง : 不 [zh]
 • การออกเสียง : 牛 [ja]
 • การออกเสียง : 天 [zh]
 • การออกเสียง : 下 [zh]
 • การออกเสียง : 中 [zh]
 • การออกเสียง : 分 [ja]
 • การออกเสียง : 王 [zh]
 • การออกเสียง : 川 [ja]
 • การออกเสียง : 文 [nan]
 • การออกเสียง : 父 [ja]
 • การออกเสียง : 也 [zh]
 • การออกเสียง : 方 [ja]
 • การออกเสียง : 土 [ja]
 • การออกเสียง : 个 [zh]
 • การออกเสียง : 子 [ja]
 • การออกเสียง : 今 [ja]
 • การออกเสียง : 夕 [zh]
 • การออกเสียง : 万 [ja]
 • การออกเสียง : 元 [ja]
 • การออกเสียง : 书 [zh]
 • การออกเสียง : 入 [wuu]
 • การออกเสียง : 几 [zh]
 • การออกเสียง : 了 [zh]
 • การออกเสียง : 公 [ja]
 • การออกเสียง : 爪 [ja]
 • การออกเสียง : 丁 [zh]
 • การออกเสียง : 毛 [yue]
 • การออกเสียง : 又 [ko]
 • การออกเสียง : 寸 [yue]
 • การออกเสียง : 仇 [ja]
 • การออกเสียง : 见 [zh]
 • การออกเสียง : 才 [zh]
 • การออกเสียง : 瓦 [ja]
 • การออกเสียง : 长 [zh]
 • การออกเสียง : 牙 [wuu]
 • การออกเสียง : 少 [zh]
 • การออกเสียง : 幻 [ja]
 • การออกเสียง : 反 [yue]
 • การออกเสียง : 欠 [zh]
 • การออกเสียง : 车 [cjy]
 • การออกเสียง : 马 [zh]
 • การออกเสียง : 久 [wuu]
 • การออกเสียง : 尺 [ja]
 • การออกเสียง : 之 [zh]
 • การออกเสียง : 为 [zh]
 • การออกเสียง : 厂 [zh]
 • การออกเสียง : 升 [zh]
 • การออกเสียง : 巴 [yue]
 • การออกเสียง : 云 [wuu]
 • การออกเสียง : 夫 [ja]
 • การออกเสียง : 儿 [zh]
 • การออกเสียง : 从 [zh]
 • การออกเสียง : 太 [zh]
 • การออกเสียง : 开 [zh]
 • การออกเสียง : 以 [yue]
 • การออกเสียง : 丑 [zh]
 • การออกเสียง : 门 [zh]
 • การออกเสียง : 工 [zh]
 • การออกเสียง : 内 [zh]
 • การออกเสียง : 化 [zh]
 • การออกเสียง : 气 [zh]
 • การออกเสียง : 弓 [zh]
 • การออกเสียง : 井 [wuu]
 • การออกเสียง : 已 [zh]
 • การออกเสียง : 丸 [ja]
 • การออกเสียง : 双 [hak]
 • การออกเสียง : 尤 [hak]
 • การออกเสียง : 比 [zh]
 • การออกเสียง : 卜 [wuu]
 • การออกเสียง : 乙 [ja]
 • การออกเสียง : 斤 [yue]
 • การออกเสียง : 孔 [zh]
 • การออกเสียง : 厅 [nan]