หมวดหมู่:

汉语常用字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง汉语常用字

 • การออกเสียง : 乡 [wuu]
 • การออกเสียง : 友 [yue]
 • การออกเสียง : 开 [zh]
 • การออกเสียง : 王 [ko]
 • การออกเสียง : 专 [wuu]
 • การออกเสียง : 亿 亿 [zh]
 • การออกเสียง : 勺 [ja]
 • การออกเสียง : 飞 [zh]
 • การออกเสียง : 云 [wuu]
 • การออกเสียง : 刃 [zh]
 • การออกเสียง : 弓 [zh]
 • การออกเสียง : 个 [wuu]
 • การออกเสียง : 无 [zh]
 • การออกเสียง : 马 [zh]
 • การออกเสียง : 厅 [nan]
 • การออกเสียง : 上 [zh]
 • การออกเสียง : 天 [zh]
 • การออกเสียง : 扎 [zh]
 • การออกเสียง : 车 [cjy]
 • การออกเสียง : 久 [wuu]
 • การออกเสียง : 千 [zh]
 • การออกเสียง : 山 [ja]
 • การออกเสียง : 艺 [zh]
 • การออกเสียง : 小 [zh]
 • การออกเสียง : 历 [wuu]
 • การออกเสียง : 巾 [zh]
 • การออกเสียง : 五 [zh]
 • การออกเสียง : 太 [zh]
 • การออกเสียง : 支 [yue]
 • การออกเสียง : 么 [zh]
 • การออกเสียง : 川 [ja]
 • การออกเสียง : 凡 [yue]
 • การออกเสียง : 丰 [zh]
 • การออกเสียง : 乞 [ja]
 • การออกเสียง : 井 [wuu]
 • การออกเสียง : 夫 [ja]
 • การออกเสียง : 门 [zh]
 • การออกเสียง : 义 [wuu]
 • การออกเสียง : 丸 [ja]
 • การออกเสียง : 木 [zh]
 • การออกเสียง : 也 [zh]
 • การออกเสียง : 叉 [zh]
 • การออกเสียง : 与 [zh]
 • การออกเสียง : 亡 [wuu]
 • การออกเสียง : 女 [yue]
 • การออกเสียง : 之 [zh]
 • การออกเสียง : 儿 [zh]
 • การออกเสียง : 丈 [zh]
 • การออกเสียง : 亏 [nan]
 • การออกเสียง : 刀 [ja]
 • การออกเสียง : 厂 [zh]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 才 [zh]
 • การออกเสียง : 乃 [wuu]
 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 寸 [yue]
 • การออกเสียง : 乙 [ja]
 • การออกเสียง : 一 [yue]
 • การออกเสียง : 了 [yue]
 • การออกเสียง : 九 [zh]
 • การออกเสียง : 入 [wuu]
 • การออกเสียง : 下 [zh]
 • การออกเสียง : 丁 [zh]
 • การออกเสียง : 八 [zh]
 • การออกเสียง : 又 [wuu]
 • การออกเสียง : 力 [zh]
 • การออกเสียง : 工 [yue]
 • การออกเสียง : 七 [ja]
 • การออกเสียง : 二 [zh]
 • การออกเสียง : 土 [zh]
 • การออกเสียง : 卜 [wuu]
 • การออกเสียง : 于 [yue]
 • การออกเสียง : 士 [yue]