หมวดหมู่:

汉​语​水​平​词​汇

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง汉​语​水​平​词​汇

 • การออกเสียง : 爱 [zh]
 • การออกเสียง : 爸爸 爸爸 [zh]
 • การออกเสียง : 白 [ja]
 • การออกเสียง : 春天 春天 [zh]
 • การออกเสียง : 不错 不错 [wuu]
 • การออกเสียง : 啊 [zh]
 • การออกเสียง : 矮 [wuu]
 • การออกเสียง : 城市 城市 [zh]
 • การออกเสียง : 参加 参加 [zh]
 • การออกเสียง : 安静 安静 [zh]
 • การออกเสียง : 办公室 办公室 [zh]
 • การออกเสียง : 杯子 杯子 [zh]
 • การออกเสียง : 不要 不要 [zh]
 • การออกเสียง : 部分 部分 [yue]
 • การออกเสียง : 比赛 比赛 [zh]
 • การออกเสียง : 词典 词典 [zh]
 • การออกเสียง : 帮助 帮助 [zh]
 • การออกเสียง : 办法 办法 [zh]
 • การออกเสียง : 出去 出去 [zh]
 • การออกเสียง : 爱人 爱人 [zh]
 • การออกเสียง : 不同 不同 [zh]
 • การออกเสียง : 成绩 成绩 [zh]
 • การออกเสียง : 必须 必须 [zh]
 • การออกเสียง : 比较 比较 [zh]
 • การออกเสียง : 车站 车站 [zh]
 • การออกเสียง : 出来 出来 [ja]
 • การออกเสียง : 变化 变化 [zh]
 • การออกเสียง : 表演 表演 [zh]
 • การออกเสียง : 常常 常常 [zh]
 • การออกเสียง : 错误 错误 [zh]
 • การออกเสียง : 窗户 窗户 [zh]
 • การออกเสียง : 本子 本子 [zh]
 • การออกเสียง : 不久 不久 [zh]
 • การออกเสียง : 不用 不用 [zh]
 • การออกเสียง : 不但 不但 [hak]
 • การออกเสียง : 从前 从前 [zh]
 • การออกเสียง : 迟到 迟到 [zh]
 • การออกเสียง : 吧 [yue]
 • การออกเสียง : 表扬 表扬 [zh]
 • การออกเสียง : 安排 安排 [zh]
 • การออกเสียง : 别人 别人 [zh]
 • การออกเสียง : 北边 北边 [zh]
 • การออกเสียง : 参观 参观 [zh]
 • การออกเสียง : 半天 半天 [zh]
 • การออกเสียง : 不如 不如 [yue]
 • การออกเสียง : 表现 表现 [zh]
 • การออกเสียง : 变成 变成 [zh]
 • การออกเสียง : 操场 操场 [zh]
 • การออกเสียง : 出现 出现 [zh]
 • การออกเสียง : 出发 出发 [wuu]
 • การออกเสียง : 磁带 磁带 [zh]
 • การออกเสียง : 从…到… 从…到… [zh]
 • การออกเสียง : 出租汽车 出租汽车 [zh]
 • การออกเสียง : 别的 别的 [zh]
 • การออกเสียง : 除了…以外 除了…以外 [zh]
 • การออกเสียง : 从…起 从…起 [zh]