หมวดหมู่:

比塞塔

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง比塞塔

  • การออกเสียง : ₧
    [es]