หมวดหมู่:

残る

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง残る

  • การออกเสียง : 残る 残る [ja]