หมวดหมู่:

歷史

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง歷史

 • การออกเสียง : 湖北新軍 湖北新軍 [yue]
 • การออกเสียง : 光武中興 光武中興 [yue]
 • การออกเสียง : 開元盛世 開元盛世 [nan]
 • การออกเสียง : 三国 三国 [yue]
 • การออกเสียง : 年號 年號 [yue]
 • การออกเสียง : 宗主國 宗主國 [yue]
 • การออกเสียง : 五胡亂華 五胡亂華 [zh]
 • การออกเสียง : 大政奉還 大政奉還 [ja]
 • การออกเสียง : 貞觀之治 貞觀之治 [zh]
 • การออกเสียง : 遣唐使 遣唐使 [zh]
 • การออกเสียง : 天安門事件 天安門事件 [zh]
 • การออกเสียง : 汗国 汗国 [zh]
 • การออกเสียง : 戦国 戦国 [ja]
 • การออกเสียง : 花押 花押 [ja]
 • การออกเสียง : 拿破崙 拿破崙 [zh]
 • การออกเสียง : 巴黎公社 巴黎公社 [zh]