หมวดหมู่:

歐洲國家

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง歐洲國家

 • การออกเสียง : 英国 英国 [zh]
 • การออกเสียง : 法国 法国 [zh]
 • การออกเสียง : 德国 德国 [zh]
 • การออกเสียง : 德國 德國 [yue]
 • การออกเสียง : 西班牙 西班牙 [zh]
 • การออกเสียง : 英國 英國 [yue]
 • การออกเสียง : 俄罗斯 俄罗斯 [zh]
 • การออกเสียง : 葡萄牙 葡萄牙 [yue]
 • การออกเสียง : 芬兰 芬兰 [zh]
 • การออกเสียง : 意大利 意大利 [yue]
 • การออกเสียง : 波兰 波兰 [zh]
 • การออกเสียง : 瑞典 瑞典 [zh]
 • การออกเสียง : 荷兰 荷兰 [yue]
 • การออกเสียง : 挪威 挪威 [yue]
 • การออกเสียง : 马其顿 马其顿 [zh]
 • การออกเสียง : 希臘 希臘 [yue]
 • การออกเสียง : 瑞士 瑞士 [zh]
 • การออกเสียง : 比利时 比利时 [zh]
 • การออกเสียง : 匈牙利 匈牙利 [zh]
 • การออกเสียง : 斯洛伐克 斯洛伐克 [yue]
 • การออกเสียง : 波蘭 波蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 白俄罗斯 白俄罗斯 [zh]
 • การออกเสียง : 希腊 希腊 [zh]
 • การออกเสียง : 列支敦士登 列支敦士登 [yue]
 • การออกเสียง : 法國 法國 [yue]
 • การออกเสียง : 卢森堡 卢森堡 [zh]
 • การออกเสียง : 荷蘭 荷蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 马耳他 马耳他 [zh]
 • การออกเสียง : 摩尔多瓦 摩尔多瓦 [zh]
 • การออกเสียง : 白俄羅斯 白俄羅斯 [wuu]
 • การออกเสียง : 立陶宛 立陶宛 [yue]
 • การออกเสียง : 奧地利 奧地利 [zh]
 • การออกเสียง : 愛爾蘭 愛爾蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 [zh]
 • การออกเสียง : 保加利亞 保加利亞 [yue]
 • การออกเสียง : 羅馬尼亞 羅馬尼亞 [yue]
 • การออกเสียง : 捷克 捷克 [zh]
 • การออกเสียง : 比利時 比利時 [zh]
 • การออกเสียง : 黑山 黑山 [zh]
 • การออกเสียง : 丹麦 丹麦 [zh]
 • การออกเสียง : 俄羅斯 俄羅斯 [wuu]
 • การออกเสียง : 爱尔兰 爱尔兰 [hak]
 • การออกเสียง : 奥地利 奥地利 [wuu]
 • การออกเสียง : 冰島 冰島 [yue]
 • การออกเสียง : 冰岛 冰岛 [zh]
 • การออกเสียง : 克罗地亚 克罗地亚 [zh]
 • การออกเสียง : 馬耳他 馬耳他 [yue]
 • การออกเสียง : 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 塞浦路斯 塞浦路斯 [zh]
 • การออกเสียง : 愛沙尼亞 愛沙尼亞 [yue]
 • การออกเสียง : 梵蒂岡 梵蒂岡 [zh]
 • การออกเสียง : 烏克蘭 烏克蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 克羅地亞 克羅地亞 [yue]
 • การออกเสียง : 爱沙尼亚 爱沙尼亚 [yue]
 • การออกเสียง : 丹麥 丹麥 [zh]
 • การออกเสียง : 摩納哥 摩納哥 [yue]
 • การออกเสียง : 拉脱维亚 拉脱维亚 [zh]
 • การออกเสียง : 芬蘭 芬蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 黑塞哥维那 黑塞哥维那 [zh]
 • การออกเสียง : 安道尔 安道尔 [zh]
 • การออกเสียง : 塞爾維亞 塞爾維亞 [yue]
 • การออกเสียง : 拉脫維亞 拉脫維亞 [yue]
 • การออกเสียง : 摩爾多瓦 摩爾多瓦 [yue]
 • การออกเสียง : 安道爾 安道爾 [zh]
 • การออกเสียง : 斯洛文尼亞 斯洛文尼亞 [yue]
 • การออกเสียง : 保加利亚 保加利亚 [zh]
 • การออกเสียง : 盧森堡 盧森堡 [yue]
 • การออกเสียง : 聖馬力諾 聖馬力諾 [yue]
 • การออกเสียง : 塞尔维亚 塞尔维亚 [zh]
 • การออกเสียง : 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 乌克兰 乌克兰 [zh]
 • การออกเสียง : 罗马尼亚 罗马尼亚 [zh]
 • การออกเสียง : 馬其頓 馬其頓 [yue]
 • การออกเสียง : 梵蒂冈 梵蒂冈 [zh]
 • การออกเสียง : 摩纳哥 摩纳哥 [zh]
 • การออกเสียง : 圣马力诺 圣马力诺 [zh]