หมวดหมู่:

歌星

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง歌星

  • การออกเสียง : 劉德華 劉德華 [zh]
  • การออกเสียง : 容祖兒 容祖兒 [yue]
  • การออกเสียง : 张国荣 张国荣 [zh]
  • การออกเสียง : 張國榮 張國榮 [yue]
  • การออกเสียง : 張學友 張學友 [yue]
  • การออกเสียง : 王菲 王菲 [zh]
  • การออกเสียง : 陳奕迅 陳奕迅 [yue]
  • การออกเสียง : 黎明 黎明 [zh]