หมวดหมู่:

杭州方言

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง杭州方言

 • การออกเสียง : 多少 多少 [zh]
 • การออกเสียง : 吃生活 吃生活 [wuu]
 • การออกเสียง : 棉毛裤 棉毛裤 [wuu]
 • การออกเสียง : 金華火腿 金華火腿 [zh]
 • การออกเสียง : 不一样 不一样 [zh]
 • การออกเสียง : 下作 下作 [wuu]
 • การออกเสียง : 洋錢 洋錢 [wuu]
 • การออกเสียง : 弗三弗四 弗三弗四 [wuu]
 • การออกเสียง : 白水洋豆腐 白水洋豆腐 [wuu]
 • การออกเสียง : 東坡肉 東坡肉 [wuu]
 • การออกเสียง : 来东 来东 [wuu]
 • การออกเสียง : 发靥 发靥 [wuu]
 • การออกเสียง : 講否出 講否出 [wuu]