หมวดหมู่:

有關樹的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง有關樹的成語

 • การออกเสียง : 别树一帜 别树一帜 [zh]
 • การออกเสียง : 树倒猢狲散 树倒猢狲散 [yue]
 • การออกเสียง : 上树拔梯 上树拔梯 [wuu]
 • การออกเสียง : 芝兰玉树 芝兰玉树 [zh]
 • การออกเสียง : 树大根深 树大根深 [zh]
 • การออกเสียง : 别树一旗 别树一旗 [zh]
 • การออกเสียง : 树欲静而风不止 树欲静而风不止 [zh]
 • การออกเสียง : 蜉蝣撼大樹 蜉蝣撼大樹 [yue]
 • การออกเสียง : 一树百获 一树百获 [zh]
 • การออกเสียง : 自树一帜 自树一帜 [zh]
 • การออกเสียง : 玉树琼枝 玉树琼枝 [zh]
 • การออกเสียง : 樹大根深 樹大根深 [yue]
 • การออกเสียง : 谢家宝树 谢家宝树 [hak]
 • การออกเสียง : 別樹一幟 別樹一幟 [yue]
 • การออกเสียง : 铁树开花 铁树开花 [zh]
 • การออกเสียง : 鐵樹開花 鐵樹開花 [yue]
 • การออกเสียง : 云树之思 云树之思 [yue]
 • การออกเสียง : 瓜皮搭李樹 瓜皮搭李樹 [yue]
 • การออกเสียง : 枯樹生花 枯樹生花 [yue]
 • การออกเสียง : 蚍蜉撼樹 蚍蜉撼樹 [hak]
 • การออกเสียง : 独树一帜 独树一帜 [zh]