หมวดหมู่:

有兩個動物名稱的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง有兩個動物名稱的成語

 • การออกเสียง : 车水马龙 车水马龙 [zh]
 • การออกเสียง : 車水馬龍 車水馬龍 [yue]
 • การออกเสียง : 鷸蚌相爭 鷸蚌相爭 [zh]
 • การออกเสียง : 卧虎藏龙 卧虎藏龙 [hak]
 • การออกเสียง : 鹬蚌相争 鹬蚌相争 [zh]
 • การออกเสียง : 狐假虎威 狐假虎威 [zh]
 • การออกเสียง : 臥虎藏龍 臥虎藏龍 [zh]
 • การออกเสียง : 指鹿为马 指鹿为马 [zh]
 • การออกเสียง : 狼吞虎咽 狼吞虎咽 [zh]
 • การออกเสียง : 鸡鸣狗盗 鸡鸣狗盗 [hak]
 • การออกเสียง : 蝇营狗苟 蝇营狗苟 [zh]
 • การออกเสียง : 虎头蛇尾 虎头蛇尾 [zh]
 • การออกเสียง : 龍躍鳳鳴 龍躍鳳鳴 [hak]
 • การออกเสียง : 雞犬不寧 雞犬不寧 [hak]
 • การออกเสียง : 龙骧虎步 龙骧虎步 [hak]
 • การออกเสียง : 鶴立雞群 鶴立雞群 [hak]
 • การออกเสียง : 指鹿為馬 指鹿為馬 [zh]
 • การออกเสียง : 鱼龙混杂 鱼龙混杂 [zh]
 • การออกเสียง : 龙飞凤舞 龙飞凤舞 [zh]
 • การออกเสียง : 狗急跳墙 狗急跳墙 [hak]
 • การออกเสียง : 螳螂捕蝉 螳螂捕蝉 [hak]
 • การออกเสียง : 鹤立鸡群 鹤立鸡群 [zh]
 • การออกเสียง : 龙潭虎穴 龙潭虎穴 [zh]
 • การออกเสียง : 魚龍混雜 魚龍混雜 [zh]
 • การออกเสียง : 雞鳴狗盜 雞鳴狗盜 [hak]
 • การออกเสียง : 蛇鼠一窩 蛇鼠一窩 [yue]
 • การออกเสียง : 龍潭虎穴 龍潭虎穴 [hak]
 • การออกเสียง : 鸡犬不宁 鸡犬不宁 [zh]
 • การออกเสียง : 龙腾虎跃 龙腾虎跃 [hak]
 • การออกเสียง : 兔死狐悲 兔死狐悲 [zh]
 • การออกเสียง : 龙跃凤鸣 龙跃凤鸣 [hak]
 • การออกเสียง : 龙马精神 龙马精神 [zh]
 • การออกเสียง : 狼狈为奸 狼狈为奸 [zh]
 • การออกเสียง : 龍馬精神 龍馬精神 [hak]
 • การออกเสียง : 牛头马面 牛头马面 [zh]
 • การออกเสียง : 龍驤虎步 龍驤虎步 [hak]
 • การออกเสียง : 龍飛鳳舞 龍飛鳳舞 [zh]
 • การออกเสียง : 狗急跳牆 狗急跳牆 [hak]
 • การออกเสียง : 龍騰虎躍 龍騰虎躍 [hak]