หมวดหมู่:

月亮

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง月亮

  • การออกเสียง : ronghndwen ronghndwen [za]
  • การออกเสียง : 月光佛 月光佛 [wuu]
  • การออกเสียง : 亮月 亮月 [wuu]