หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง暦

 • การออกเสียง : 一月 一月 [ja]
 • การออกเสียง : 十一月 十一月 [zh]
 • การออกเสียง : 三月 三月 [ja]
 • การออกเสียง : 七月 七月 [zh]
 • การออกเสียง : 五月 五月 [zh]
 • การออกเสียง : 四月 四月 [zh]
 • การออกเสียง : 二月 二月 [ja]
 • การออกเสียง : 九月 九月 [ja]
 • การออกเสียง : 十月 十月 [zh]
 • การออกเสียง : 六月 六月 [ja]
 • การออกเสียง : 八月 八月 [zh]
 • การออกเสียง : 十二月 十二月 [zh]
 • การออกเสียง : 文月 文月 [ja]
 • การออกเสียง : じゅうがつ じゅうがつ [ja]
 • การออกเสียง : 10月 10月 [ja]
 • การออกเสียง : 水無月 水無月 [ja]
 • การออกเสียง : 卯月 卯月 [ja]
 • การออกเสียง : 睦月 睦月 [ja]
 • การออกเสียง : rokugatsu rokugatsu [ja]
 • การออกเสียง : いちがつ いちがつ [ja]
 • การออกเสียง : shigatsu shigatsu [ja]
 • การออกเสียง : 5月 5月 [ja]
 • การออกเสียง : しがつ しがつ [ja]
 • การออกเสียง : ろくがつ ろくがつ [ja]
 • การออกเสียง : じゅういちがつ じゅういちがつ [ja]
 • การออกเสียง : じゅうにがつ じゅうにがつ [ja]
 • การออกเสียง : shichigatsu shichigatsu [ja]
 • การออกเสียง : にがつ にがつ [ja]
 • การออกเสียง : sangatsu sangatsu [ja]
 • การออกเสียง : ichigatsu ichigatsu [ja]
 • การออกเสียง : 如月 如月 [ja]
 • การออกเสียง : hachigatsu hachigatsu [ja]
 • การออกเสียง : gogatsu gogatsu [ja]
 • การออกเสียง : nigatsu nigatsu [ja]
 • การออกเสียง : kugatsu kugatsu [ja]
 • การออกเสียง : 長月 長月 [ja]
 • การออกเสียง : 皐月 皐月 [ja]
 • การออกเสียง : jūgatsu jūgatsu [ja]
 • การออกเสียง : juuichigatsu juuichigatsu [ja]
 • การออกเสียง : ごがつ ごがつ [ja]
 • การออกเสียง : juugatsu juugatsu [ja]
 • การออกเสียง : juunigatsu juunigatsu [ja]
 • การออกเสียง : 5月 5月 [ja]
 • การออกเสียง : jūichigatsu jūichigatsu [ja]
 • การออกเสียง : 神在月 神在月 [ja]
 • การออกเสียง : 6月 6月 [ja]
 • การออกเสียง : jūnigatsu jūnigatsu [ja]
 • การออกเสียง : さんがつ さんがつ [ja]
 • การออกเสียง : くがつ くがつ [ja]
 • การออกเสียง : gatsu gatsu [ja]
 • การออกเสียง : はちがつ はちがつ [ja]
 • การออกเสียง : 葉月 葉月 [ja]
 • การออกเสียง : 神無月 神無月 [ja]
 • การออกเสียง : しちがつ しちがつ [ja]
 • การออกเสียง : 霜月 霜月 [ja]