หมวดหมู่:

普通名詞

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง普通名詞

 • การออกเสียง : 鐘 [yue]
 • การออกเสียง : 歌 [zh]
 • การออกเสียง : 意味 意味 [ja]
 • การออกเสียง : お金 お金 [ja]
 • การออกเสียง : 声 [ja]
 • การออกเสียง : ICカード ICカード [ja]
 • การออกเสียง : アーモンド アーモンド [ja]
 • การออกเสียง : 相手 相手 [ja]
 • การออกเสียง : おじさん おじさん [ja]
 • การออกเสียง : 相棒 相棒 [ja]
 • การออกเสียง : アーティスト アーティスト [ja]
 • การออกเสียง : 哀悼 哀悼 [ja]
 • การออกเสียง : アイドル アイドル [ja]
 • การออกเสียง : 愛撫 愛撫 [ja]
 • การออกเสียง : アート アート [ja]
 • การออกเสียง : 愛液 愛液 [zh]
 • การออกเสียง : アイアイ アイアイ [ja]
 • การออกเสียง : 愛犬 愛犬 [ja]
 • การออกเสียง : 挨拶 あいさつ 挨拶 あいさつ [ja]
 • การออกเสียง : アーチェリー アーチェリー [ja]
 • การออกเสียง : アーカイバ アーカイバ [ja]
 • การออกเสียง : 愛読書 愛読書 [ja]
 • การออกเสียง : 一義 一義 [ja]