หมวดหมู่:

星體

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง星體

 • การออกเสียง : 地球 地球 [ja]
 • การออกเสียง : 月亮 月亮 [zh]
 • การออกเสียง : 太阳 太阳 [zh]
 • การออกเสียง : 太陽 太陽 [ja]
 • การออกเสียง : 海王星 海王星 [ja]
 • การออกเสียง : 水星 水星 [ja]
 • การออกเสียง : 火星 火星 [zh]
 • การออกเสียง : 天王星 天王星 [ja]
 • การออกเสียง : 鬩神星 鬩神星 [yue]
 • การออกเสียง : 木星 木星 [ja]
 • การออกเสียง : 冥王星 冥王星 [zh]
 • การออกเสียง : 金星 金星 [ja]
 • การออกเสียง : 土星 土星 [ja]
 • การออกเสียง : 創神星 創神星 [yue]