หมวดหมู่:

文人

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง文人

  • การออกเสียง : 黃霑 黃霑 [yue]
  • การออกเสียง : 陶傑 陶傑 [yue]