หมวดหมู่:

數字符號

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง數字符號

 • การออกเสียง : Ⅻ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅵ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅶ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅳ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅱ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅺ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅴ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅹ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅸ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅷ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅰ [yue]
 • การออกเสียง : Ⅲ [yue]