หมวดหมู่:

數字符號

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง數字符號

 • การออกเสียง : Ⅻ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅵ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅶ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅳ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅱ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅺ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅴ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅹ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅸ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅷ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅰ
  [yue]
 • การออกเสียง : Ⅲ
  [yue]