หมวดหมู่:

數字小寫

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง數字小寫

 • การออกเสียง : 一
  [yue]
 • การออกเสียง : 二
  [zh]
 • การออกเสียง : 九
  [ja]
 • การออกเสียง : 十
  [zh]
 • การออกเสียง : 六
  [zh]
 • การออกเสียง : 三
  [zh]
 • การออกเสียง : 四
  [zh]
 • การออกเสียง : 五
  [zh]
 • การออกเสียง : 八
  [zh]
 • การออกเสียง : 七
  [ja]
 • การออกเสียง : 正
  [yue]
 • การออกเสียง : 百
  [zh]
 • การออกเสียง : 千
  [ja]
 • การออกเสียง : 廿
  廿 [wuu]
 • การออกเสียง : 京
  [yue]
 • การออกเสียง : 億
  [ja]
 • การออกเสียง : 〇
  [ja]
 • การออกเสียง : 兆
  [zh]
 • การออกเสียง : 溝
  [ja]
 • การออกเสียง : 萬
  [yue]
 • การออกเสียง : 垓
  [ja]
 • การออกเสียง : 載
  [yue]
 • การออกเสียง : 卅
  [zh]
 • การออกเสียง : 卄
  [zh]
 • การออกเสียง : 卌
  [zh]
 • การออกเสียง : 穰
  [yue]
 • การออกเสียง : 亖
  [yue]