หมวดหมู่:

數字小寫

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง數字小寫

 • การออกเสียง : 一 [yue]
 • การออกเสียง : 二 [zh]
 • การออกเสียง : 九 [ja]
 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 六 [ja]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 四 [zh]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 八 [zh]
 • การออกเสียง : 七 [ja]
 • การออกเสียง : 正 [yue]
 • การออกเสียง : 百 [zh]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 廿 廿 [wuu]
 • การออกเสียง : 京 [yue]
 • การออกเสียง : 億 [ja]
 • การออกเสียง : 〇 [ja]
 • การออกเสียง : 兆 [zh]
 • การออกเสียง : 溝 [ja]
 • การออกเสียง : 萬 [yue]
 • การออกเสียง : 垓 [ja]
 • การออกเสียง : 載 [yue]
 • การออกเสียง : 卅 [zh]
 • การออกเสียง : 卄 [zh]
 • การออกเสียง : 卌 [zh]
 • การออกเสียง : 穰 [yue]
 • การออกเสียง : 亖 [yue]