หมวดหมู่:

整十數單字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง整十數單字

 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 正 [yue]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 百 [zh]
 • การออกเสียง : 廿 廿 [wuu]
 • การออกเสียง : 進 [yue]
 • การออกเสียง : 卅 [yue]
 • การออกเสียง : 億 [ja]
 • การออกเสียง : 京 [yue]
 • การออกเสียง : 兆 [zh]
 • การออกเสียง : 溝 [ja]
 • การออกเสียง : 圓 [yue]
 • การออกเสียง : 萬 [yue]
 • การออกเสียง : 垓 [ja]
 • การออกเสียง : 載 [yue]
 • การออกเสียง : 枯 [zh]
 • การออกเสียง : 拾 [yue]
 • การออกเสียง : 秭 [zh]
 • การออกเสียง : 圩 [zh]
 • การออกเสียง : 卄 [zh]
 • การออกเสียง : 佰 [zh]
 • การออกเสียง : 皕 [zh]
 • การออกเสียง : 樺 [ja]
 • การออกเสียง : 卌 [zh]
 • การออกเสียง : 穰 [yue]
 • การออกเสียง : 澗 [yue]