หมวดหมู่:

政治

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง政治

 • การออกเสียง : 政治 政治 [zh]
 • การออกเสียง : 立法院 立法院 [zh]
 • การออกเสียง : 國家 國家 [nan]
 • การออกเสียง : 江泽民 江泽民 [zh]
 • การออกเสียง : 議事亭 議事亭 [yue]
 • การออกเสียง : 極權 極權 [yue]
 • การออกเสียง : 三本の矢 三本の矢 [ja]
 • การออกเสียง : 港人治港 港人治港 [yue]
 • การออกเสียง : 立法會 立法會 [yue]
 • การออกเสียง : 特首 特首 [nan]
 • การออกเสียง : 禅让 禅让 [zh]
 • การออกเสียง : 一億総活躍社会 一億総活躍社会 [ja]
 • การออกเสียง : 地方創生 地方創生 [ja]
 • การออกเสียง : 普京 普京 [zh]
 • การออกเสียง : 垂帘听政 垂帘听政 [zh]
 • การออกเสียง : 政改 政改 [yue]
 • การออกเสียง : 派遣切り 派遣切り [ja]
 • การออกเสียง : 政治體制 政治體制 [yue]
 • การออกเสียง : 経済社会発展計画 経済社会発展計画 [ja]
 • การออกเสียง : ガバナンス ガバナンス [ja]
 • การออกเสียง : 巴育 巴育 [zh]
 • การออกเสียง : 安倍総理大臣 安倍総理大臣 [ja]
 • การออกเสียง : 玛哈·哇集拉隆功 玛哈·哇集拉隆功 [zh]
 • การออกเสียง : 一帶一路(一带一路) 一帶一路(一带一路) [yue]
 • การออกเสียง : 国家非常事態 国家非常事態 [ja]
 • การออกเสียง : 學習強國(学习强国) 學習強國(学习强国) [yue]
 • การออกเสียง : 英拉 英拉 [zh]
 • การออกเสียง : 阿披实 阿披实 [zh]
 • การออกเสียง : 安保改定 安保改定 [ja]
 • การออกเสียง : 十九大 十九大 [yue]
 • การออกเสียง : 離脱期限 離脱期限 [ja]
 • การออกเสียง : 他信 他信 [zh]
 • การออกเสียง : 文化自信 文化自信 [yue]
 • การออกเสียง : 一党制 一党制 [ja]
 • การออกเสียง : 大臣級 大臣級 [ja]
 • การออกเสียง : 国会議長 国会議長 [ja]
 • การออกเสียง : 無任所大臣 無任所大臣 [ja]
 • การออกเสียง : 制度自信 制度自信 [yue]
 • การออกเสียง : 国会議員長 国会議員長 [ja]
 • การออกเสียง : 複数政党制 複数政党制 [ja]
 • การออกเสียง : 民主党代表 民主党代表 [ja]
 • การออกเสียง : 政策評価制度 政策評価制度 [ja]
 • การออกเสียง : 普通選挙 普通選挙 [ja]
 • การออกเสียง : 官邸訪問予約届 官邸訪問予約届 [ja]
 • การออกเสียง : 徐欣瑩 徐欣瑩 [zh]
 • การออกเสียง : 黨主席 黨主席 [zh]