หมวดหมู่:

政治家

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง政治家

 • การออกเสียง : 東條英機 東條英機 [ja]
 • การออกเสียง : 伊藤博文 伊藤博文 [ja]
 • การออกเสียง : 佐藤 栄作(Sato Eisaku) 佐藤 栄作(Sato Eisaku) [ja]
 • การออกเสียง : 蘇軾 蘇軾 [yue]
 • การออกเสียง : 前原誠司 前原誠司 [ja]
 • การออกเสียง : 陳方安生 陳方安生 [yue]
 • การออกเสียง : 菅直人 菅直人 [yue]
 • การออกเสียง : 梁師成 梁師成 [yue]
 • การออกเสียง : 海江田 万里 海江田 万里 [ja]
 • การออกเสียง : 曾俊華 曾俊華 [yue]
 • การออกเสียง : 王黼 王黼 [yue]
 • การออกเสียง : 原敬 原敬 [ja]
 • การออกเสียง : 中曽根康弘 中曽根康弘 [ja]
 • การออกเสียง : 鳩山由紀夫 鳩山由紀夫 [ja]
 • การออกเสียง : 佐藤 榮作 佐藤 榮作 [ja]
 • การออกเสียง : 巴育 巴育 [zh]
 • การออกเสียง : 英拉 英拉 [zh]
 • การออกเสียง : 阿披实 阿披实 [zh]
 • การออกเสียง : 唐英年 唐英年 [yue]
 • การออกเสียง : 他信 他信 [zh]
 • การออกเสียง : ガバナビリティー ガバナビリティー [ja]