หมวดหมู่:

政治人物

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง政治人物

 • การออกเสียง : 朴槿惠 朴槿惠 [zh]
 • การออกเสียง : 蔣中正 蔣中正 [zh]
 • การออกเสียง : 嬴政 嬴政 [zh]
 • การออกเสียง : 梁振英 梁振英 [yue]
 • การออกเสียง : 柯文哲 柯文哲 [nan]
 • การออกเสียง : 段祺瑞 段祺瑞 [zh]
 • การออกเสียง : 李宗仁 李宗仁 [zh]
 • การออกเสียง : 黎元洪 黎元洪 [nan]
 • การออกเสียง : 李慧琼 李慧琼 [yue]
 • การออกเสียง : 葉國謙 葉國謙 [yue]
 • การออกเสียง : 曹錕 曹錕 [yue]
 • การออกเสียง : 黃洋達 黃洋達 [yue]
 • การออกเสียง : 湯顯明 湯顯明 [yue]
 • การออกเสียง : 陳志全 陳志全 [yue]
 • การออกเสียง : 梁愛詩 梁愛詩 [yue]
 • การออกเสียง : 曾鈺成 曾鈺成 [yue]
 • การออกเสียง : 白韻琹 白韻琹 [yue]
 • การออกเสียง : 范國威 范國威 [yue]
 • การออกเสียง : 詹培忠 詹培忠 [yue]
 • การออกเสียง : 蔣麗芸 蔣麗芸 [yue]
 • การออกเสียง : 吳亮星 吳亮星 [yue]
 • การออกเสียง : 陳茂波 陳茂波 [yue]
 • การออกเสียง : 袁彌明 袁彌明 [yue]
 • การออกเสียง : 王國興 王國興 [yue]
 • การออกเสียง : 高達斌 高達斌 [yue]
 • การออกเสียง : 田北俊 田北俊 [yue]
 • การออกเสียง : 林瑞麟 林瑞麟 [yue]
 • การออกเสียง : 李國章 李國章 [yue]
 • การออกเสียง : 曾偉雄 曾偉雄 [yue]
 • การออกเสียง : 譚耀宗 譚耀宗 [yue]
 • การออกเสียง : 劉慧卿 劉慧卿 [yue]
 • การออกเสียง : 鄭汝樺 鄭汝樺 [yue]
 • การออกเสียง : 林鄭月娥 林鄭月娥 [yue]
 • การออกเสียง : 徐世昌 徐世昌 [yue]
 • การออกเสียง : 毛孟靜 毛孟靜 [yue]
 • การออกเสียง : 劉江華 劉江華 [yue]
 • การออกเสียง : 羅范椒芬 羅范椒芬 [yue]
 • การออกเสียง : 鍾樹根 鍾樹根 [yue]
 • การออกเสียง : 蘇錦樑 蘇錦樑 [yue]
 • การออกเสียง : 劉夢熊 劉夢熊 [yue]
 • การออกเสียง : 陶君行 陶君行 [yue]
 • การออกเสียง : 何俊仁 何俊仁 [yue]
 • การออกเสียง : 張志剛 張志剛 [yue]
 • การออกเสียง : 馮檢基 馮檢基 [yue]
 • การออกเสียง : 陳巧文 陳巧文 [yue]
 • การออกเสียง : 馮國璋 馮國璋 [yue]
 • การออกเสียง : 陳克勤 陳克勤 [yue]
 • การออกเสียง : 韓國瑜 韓國瑜 [zh]
 • การออกเสียง : 巴育 巴育 [zh]
 • การออกเสียง : 英拉 英拉 [zh]
 • การออกเสียง : 阿披实 阿披实 [zh]
 • การออกเสียง : 他信 他信 [zh]
 • การออกเสียง : 賴清德 賴清德 [zh]
 • การออกเสียง : 徐欣瑩 徐欣瑩 [zh]