หมวดหมู่:

撥弄

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง撥弄

  • การออกเสียง : 撚 [yue]