หมวดหมู่:

挨拶

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง挨拶

  • การออกเสียง : hello hello [en]
  • การออกเสียง : ありがとうございます ありがとうございます [ja]
  • การออกเสียง : au revoir au revoir [nl]
  • การออกเสียง : じゃあね じゃあね [ja]
  • การออกเสียง : お疲れ お疲れ [ja]
  • การออกเสียง : bonghjornu bonghjornu [co]