หมวดหมู่:

拼音

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง拼音

  • การออกเสียง : 拼音 拼音 [wuu]
  • การออกเสียง : 粵拼 粵拼 [yue]
  • การออกเสียง : hú [lkt]
  • การออกเสียง : niu niu [ca]
  • การออกเสียง : Jyutping Jyutping [en]
  • การออกเสียง : 粤拼 粤拼 [yue]
  • การออกเสียง : 粵語拼音 粵語拼音 [yue]
  • การออกเสียง : 粤拼 (えつピン) 粤拼 (えつピン) [ja]
  • การออกเสียง : 中文拼音 中文拼音 [yue]