หมวดหมู่:

拼音(ping3 jam1)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง拼音(ping3 jam1)

  • การออกเสียง : Jyutping Jyutping [en]
  • การออกเสียง : 粤拼 (えつピン) 粤拼 (えつピン) [ja]