หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง我

  • การออกเสียง : 我 [zh]
  • การออกเสียง : wo wo [de]
  • การออกเสียง : gu gu [tr]
  • การออกเสียง : wa wa [sco]
  • การออกเสียง : yaku yaku [qu]
  • การออกเสียง : gou gou [af]
  • การออกเสียง : ​ຂ້າພະເຈົ້າ ​ຂ້າພະເຈົ້າ [lo]
  • การออกเสียง : 吾尼 吾尼 [wuu]
  • การออกเสียง : 我不相信 我不相信 [zh]