หมวดหมู่:

成语

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง成语

 • การออกเสียง : 骇人听闻 骇人听闻 [zh]
 • การออกเสียง : 安之若素 安之若素 [zh]
 • การออกเสียง : 插翅难飞 插翅难飞 [zh]
 • การออกเสียง : 贻笑大方 贻笑大方 [zh]
 • การออกเสียง : 围魏救赵 围魏救赵 [zh]
 • การออกเสียง : 可见一斑 可见一斑 [zh]
 • การออกเสียง : 义无反顾 义无反顾 [zh]
 • การออกเสียง : 温故知新 温故知新 [zh]
 • การออกเสียง : 箭在弦上 箭在弦上 [zh]
 • การออกเสียง : 明目張膽 明目張膽 [yue]
 • การออกเสียง : 心如止水 心如止水 [zh]
 • การออกเสียง : 一命呜呼 一命呜呼 [zh]
 • การออกเสียง : 见其一未见其二 见其一未见其二 [zh]
 • การออกเสียง : 名扬四海 名扬四海 [zh]
 • การออกเสียง : 珠光宝气 珠光宝气 [zh]
 • การออกเสียง : 患得患失 患得患失 [zh]
 • การออกเสียง : 海清河晏 海清河晏 [zh]
 • การออกเสียง : 难得糊涂 难得糊涂 [zh]
 • การออกเสียง : 随遇而安 随遇而安 [zh]
 • การออกเสียง : 叶公好龙 叶公好龙 [zh]
 • การออกเสียง : 欢喜冤家 欢喜冤家 [zh]
 • การออกเสียง : 爱不释手 爱不释手 [zh]
 • การออกเสียง : 独步天下 独步天下 [zh]
 • การออกเสียง : 殊途同归 殊途同归 [zh]
 • การออกเสียง : 水木清华 水木清华 [zh]
 • การออกเสียง : 芸芸众生 芸芸众生 [zh]
 • การออกเสียง : 理不胜辞 理不胜辞 [zh]
 • การออกเสียง : 美不胜收 美不胜收 [zh]
 • การออกเสียง : 紙上談兵 紙上談兵 [zh]
 • การออกเสียง : 不一而足 不一而足 [zh]
 • การออกเสียง : 欲擒故纵 欲擒故纵 [zh]
 • การออกเสียง : 恍然大悟 恍然大悟 [zh]
 • การออกเสียง : 勤能补拙 勤能补拙 [zh]
 • การออกเสียง : 争分夺秒 争分夺秒 [zh]
 • การออกเสียง : 孟母三迁 孟母三迁 [zh]
 • การออกเสียง : 纸上谈兵 纸上谈兵 [zh]
 • การออกเสียง : 满腹经纶 满腹经纶 [zh]
 • การออกเสียง : 虾兵蟹将 虾兵蟹将 [wuu]
 • การออกเสียง : 新陈代谢 新陈代谢 [zh]
 • การออกเสียง : 飞黄腾达 飞黄腾达 [zh]
 • การออกเสียง : 三人成虎 三人成虎 [zh]
 • การออกเสียง : 嗟来之食 嗟来之食 [zh]
 • การออกเสียง : 揠苗助长 揠苗助长 [zh]
 • การออกเสียง : 时光荏苒 时光荏苒 [zh]
 • การออกเสียง : 弄璋之喜 弄璋之喜 [yue]
 • การออกเสียง : 贼眉鼠眼 贼眉鼠眼 [zh]
 • การออกเสียง : 亢龙有悔 亢龙有悔 [zh]
 • การออกเสียง : 一见钟情 一见钟情 [nan]
 • การออกเสียง : 鬼哭神嚎 鬼哭神嚎 [zh]
 • การออกเสียง : 刻舟求剑 刻舟求剑 [yue]
 • การออกเสียง : 鳞次栉比 鳞次栉比 [zh]
 • การออกเสียง : 心照不宣 心照不宣 [zh]
 • การออกเสียง : 纵横捭阖 纵横捭阖 [zh]
 • การออกเสียง : 怒发冲冠 怒发冲冠 [zh]
 • การออกเสียง : 四海一家 四海一家 [zh]
 • การออกเสียง : 首屈一指 首屈一指 [yue]
 • การออกเสียง : 天伦之乐 天伦之乐 [zh]
 • การออกเสียง : 物是人非 物是人非 [zh]
 • การออกเสียง : 鹰击长空 鹰击长空 [zh]
 • การออกเสียง : 按部就班 按部就班 [zh]
 • การออกเสียง : 重峦叠嶂 重峦叠嶂 [zh]
 • การออกเสียง : 才高八斗 才高八斗 [yue]
 • การออกเสียง : 每況愈下 每況愈下 [zh]
 • การออกเสียง : 再接再厉 再接再厉 [zh]
 • การออกเสียง : 入木三分 入木三分 [zh]
 • การออกเสียง : 畫龍點睛 畫龍點睛 [zh]
 • การออกเสียง : 知其一不知其二 知其一不知其二 [zh]
 • การออกเสียง : 冲锋陷阵 冲锋陷阵 [zh]
 • การออกเสียง : 义愤填膺 义愤填膺 [zh]
 • การออกเสียง : 下里巴人 下里巴人 [zh]
 • การออกเสียง : 借刀杀人 借刀杀人 [zh]
 • การออกเสียง : 一跌不振 一跌不振 [zh]
 • การออกเสียง : 草菅人命 草菅人命 [zh]
 • การออกเสียง : 虎视眈眈 虎视眈眈 [zh]
 • การออกเสียง : 井底之蛙 井底之蛙 [zh]
 • การออกเสียง : 穿针引线 穿针引线 [zh]
 • การออกเสียง : 真知灼見 真知灼見 [yue]
 • การออกเสียง : 尋根究底 尋根究底 [zh]
 • การออกเสียง : 厉兵秣马 厉兵秣马 [zh]
 • การออกเสียง : 草船借箭 草船借箭 [zh]
 • การออกเสียง : 濫竽充數 濫竽充數 [zh]
 • การออกเสียง : 贤妻良母 贤妻良母 [hak]
 • การออกเสียง : 開天闢地 開天闢地 [zh]
 • การออกเสียง : 多多益善 多多益善 [zh]
 • การออกเสียง : 泾渭分明 泾渭分明 [zh]
 • การออกเสียง : 修心养性 修心养性 [zh]
 • การออกเสียง : 卧薪尝胆 卧薪尝胆 [zh]
 • การออกเสียง : 南柯一梦 南柯一梦 [zh]
 • การออกเสียง : 一介不取 一介不取 [yue]
 • การออกเสียง : 一言一行 一言一行 [ja]
 • การออกเสียง : 上善若水 上善若水 [zh]
 • การออกเสียง : 五湖四海 五湖四海 [zh]
 • การออกเสียง : 一石二鸟 一石二鸟 [zh]
 • การออกเสียง : 狡兔三窟 狡兔三窟 [zh]
 • การออกเสียง : 大禹治水 大禹治水 [zh]
 • การออกเสียง : 遇人不淑 遇人不淑 [zh]
 • การออกเสียง : 翩翩公子 翩翩公子 [zh]
 • การออกเสียง : 生财有道 生财有道 [zh]
 • การออกเสียง : 秦晋之好 秦晋之好 [wuu]
 • การออกเสียง : 浮光掠影 浮光掠影 [zh]