หมวดหมู่:

成语

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง成语

 • การออกเสียง : 冰冻三尺,非一日之寒 冰冻三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 脍炙人口 脍炙人口 [zh]
 • การออกเสียง : 罄竹难书 罄竹难书 [zh]
 • การออกเสียง : 魑魅魍魉 魑魅魍魉 [zh]
 • การออกเสียง : 不经一事,不长一智 不经一事,不长一智 [zh]
 • การออกเสียง : 望穿秋水 望穿秋水 [zh]
 • การออกเสียง : 不可思议 不可思议 [zh]
 • การออกเสียง : 阿弥陀佛 阿弥陀佛 [zh]
 • การออกเสียง : 溜达 溜达 [zh]
 • การออกเสียง : 纨绔子弟 纨绔子弟 [zh]
 • การออกเสียง : 如日中天 如日中天 [zh]
 • การออกเสียง : 百年好合 百年好合 [zh]
 • การออกเสียง : 老婆 老婆 [zh]
 • การออกเสียง : 石破天惊 石破天惊 [zh]
 • การออกเสียง : 大腹便便 大腹便便 [zh]
 • การออกเสียง : 雪中送炭 雪中送炭 [zh]
 • การออกเสียง : 逻辑 逻辑 [zh]
 • การออกเสียง : 萝卜 萝卜 [zh]
 • การออกเสียง : 未雨绸缪 未雨绸缪 [zh]
 • การออกเสียง : 无明业火 无明业火 [zh]
 • การออกเสียง : 乱七八糟 乱七八糟 [zh]
 • การออกเสียง : 不可思議 不可思議 [zh]
 • การออกเสียง : 游刃有余 游刃有余 [zh]
 • การออกเสียง : 莫名其妙 莫名其妙 [zh]
 • การออกเสียง : 一分为二 一分为二 [zh]
 • การออกเสียง : 东施效颦 东施效颦 [zh]
 • การออกเสียง : 鳏寡孤独 鳏寡孤独 [zh]
 • การออกเสียง : 奄奄一息 奄奄一息 [zh]
 • การออกเสียง : 倾国倾城 倾国倾城 [zh]
 • การออกเสียง : 原来如此 原来如此 [zh]
 • การออกเสียง : 一失足成千古恨 一失足成千古恨 [zh]
 • การออกเสียง : 连篇累牍 连篇累牍 [zh]
 • การออกเสียง : 心有灵犀 心有灵犀 [zh]
 • การออกเสียง : 起死回生 起死回生 [ja]
 • การออกเสียง : 抛砖引玉 抛砖引玉 [zh]
 • การออกเสียง : 画竜点睛 画竜点睛 [ja]
 • การออกเสียง : 老子 老子 [zh]
 • การออกเสียง : 塞翁失馬焉知非福 塞翁失馬焉知非福 [yue]
 • การออกเสียง : 安步当车 安步当车 [zh]
 • การออกเสียง : 自欺欺人 自欺欺人 [zh]
 • การออกเสียง : 骆驼 骆驼 [zh]
 • การออกเสียง : 一朝一夕 一朝一夕 [ja]
 • การออกเสียง : 酒足饭饱 酒足饭饱 [zh]
 • การออกเสียง : 一塌刮子 一塌刮子 [wuu]
 • การออกเสียง : 精诚所至,金石为开 精诚所至,金石为开 [zh]
 • การออกเสียง : 十全十美 十全十美 [zh]
 • การออกเสียง : 严阵以待 严阵以待 [zh]
 • การออกเสียง : 冷暖自知 冷暖自知 [zh]
 • การออกเสียง : 一叶落知天下秋 一叶落知天下秋 [zh]
 • การออกเสียง : 利索 利索 [zh]
 • การออกเสียง : 一败涂地 一败涂地 [zh]
 • การออกเสียง : 茕茕孑立 茕茕孑立 [zh]
 • การออกเสียง : 一鸣惊人 一鸣惊人 [zh]
 • การออกเสียง : 口若悬河 口若悬河 [zh]
 • การออกเสียง : 一问三不知 一问三不知 [hak]
 • การออกเสียง : 居安思危 居安思危 [zh]
 • การออกเสียง : 万众一心 万众一心 [zh]
 • การออกเสียง : 一目了然 一目了然 [zh]
 • การออกเสียง : 怙恶不悛 怙恶不悛 [zh]
 • การออกเสียง : 醍醐灌顶 醍醐灌顶 [zh]
 • การออกเสียง : 堅如磐石 堅如磐石 [zh]
 • การออกเสียง : 金玉良言 金玉良言 [zh]
 • การออกเสียง : 请君入瓮 请君入瓮 [zh]
 • การออกเสียง : 一贫如洗 一贫如洗 [zh]
 • การออกเสียง : 花好月圆 花好月圆 [zh]
 • การออกเสียง : 车水马龙 车水马龙 [zh]
 • การออกเสียง : 踌躇满志 踌躇满志 [yue]
 • การออกเสียง : 栩栩如生 栩栩如生 [yue]
 • การออกเสียง : 难兄难弟 难兄难弟 [hak]
 • การออกเสียง : 温文尔雅 温文尔雅 [zh]
 • การออกเสียง : 凉快 凉快 [zh]
 • การออกเสียง : 塞翁失马 塞翁失马 [zh]
 • การออกเสียง : 一片散沙 一片散沙 [zh]
 • การออกเสียง : 披荆斩棘 披荆斩棘 [zh]
 • การออกเสียง : 抑扬顿挫 抑扬顿挫 [zh]
 • การออกเสียง : 字斟句酌 字斟句酌 [zh]
 • การออกเสียง : 井然有序 井然有序 [zh]
 • การออกเสียง : 一路顺风 一路顺风 [zh]
 • การออกเสียง : 自由自在 自由自在 [yue]
 • การออกเสียง : 咬文嚼字 咬文嚼字 [zh]
 • การออกเสียง : 实事求是 实事求是 [zh]
 • การออกเสียง : 黄金时代 黄金时代 [zh]
 • การออกเสียง : 四书五经 四书五经 [zh]
 • การออกเสียง : 三皇五帝 三皇五帝 [zh]
 • การออกเสียง : 好事多磨 好事多磨 [zh]
 • การออกเสียง : 置诸死地而后生 置诸死地而后生 [zh]
 • การออกเสียง : 想入非非 想入非非 [yue]
 • การออกเสียง : 素昧平生 素昧平生 [zh]
 • การออกเสียง : 道貌岸然 道貌岸然 [zh]
 • การออกเสียง : 孤行一意 孤行一意 [zh]
 • การออกเสียง : 路上 路上 [zh]
 • การออกเสียง : 礼仪之邦 礼仪之邦 [zh]
 • การออกเสียง : 大义灭亲 大义灭亲 [zh]
 • การออกเสียง : 百废待兴 百废待兴 [zh]
 • การออกเสียง : 三心二意 三心二意 [zh]
 • การออกเสียง : 绘声绘影 绘声绘影 [zh]
 • การออกเสียง : 相见恨晚 相见恨晚 [zh]
 • การออกเสียง : 不三不四 不三不四 [zh]
 • การออกเสียง : 一模一样 一模一样 [zh]
 • การออกเสียง : 舐犊情深 舐犊情深 [yue]