หมวดหมู่:

成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง成語

 • การออกเสียง : 龙争虎斗 龙争虎斗 [zh]
 • การออกเสียง : 纷纷扬扬 纷纷扬扬 [zh]
 • การออกเสียง : 將信將疑 將信將疑 [zh]
 • การออกเสียง : 自以为是 自以为是 [zh]
 • การออกเสียง : 聚精会神 聚精会神 [zh]
 • การออกเสียง : 三羊开泰 三羊开泰 [nan]
 • การออกเสียง : 驚心動魄 驚心動魄 [zh]
 • การออกเสียง : 和風細雨 和風細雨 [yue]
 • การออกเสียง : 千差万别 千差万别 [zh]
 • การออกเสียง : 落井下石 落井下石 [zh]
 • การออกเสียง : 巢傾卵破 巢傾卵破 [yue]
 • การออกเสียง : 来回来去 来回来去 [zh]
 • การออกเสียง : 自言自語 自言自語 [zh]
 • การออกเสียง : 白璧无瑕 白璧无瑕 [zh]
 • การออกเสียง : 大同小异 大同小异 [zh]
 • การออกเสียง : 五颜六色 五颜六色 [zh]
 • การออกเสียง : 微波粼粼 微波粼粼 [yue]
 • การออกเสียง : 洶湧澎湃 洶湧澎湃 [yue]
 • การออกเสียง : 连三接四 连三接四 [zh]
 • การออกเสียง : 南征北戰 南征北戰 [yue]
 • การออกเสียง : 劍拔弩張 劍拔弩張 [zh]
 • การออกเสียง : 后起之秀 后起之秀 [zh]
 • การออกเสียง : 举不胜举 举不胜举 [hak]
 • การออกเสียง : 厝火積薪 厝火積薪 [yue]
 • การออกเสียง : 一至于此 一至于此 [zh]
 • การออกเสียง : 雞犬不寧 雞犬不寧 [hak]
 • การออกเสียง : 暗渡陈仓 暗渡陈仓 [zh]
 • การออกเสียง : 嘻笑怒罵 嘻笑怒罵 [yue]
 • การออกเสียง : 摇头摆尾 摇头摆尾 [yue]
 • การออกเสียง : 三三四四 三三四四 [zh]
 • การออกเสียง : 一时半刻 一时半刻 [zh]
 • การออกเสียง : 丁公凿井 丁公凿井 [zh]
 • การออกเสียง : 手舞足蹈 手舞足蹈 [zh]
 • การออกเสียง : 观场矮人 观场矮人 [zh]
 • การออกเสียง : 碧盤滾珠 碧盤滾珠 [yue]
 • การออกเสียง : 驱羊攻虎 驱羊攻虎 [yue]
 • การออกเสียง : 瞠目结舌 瞠目结舌 [zh]
 • การออกเสียง : 破釜沉舟 破釜沉舟 [nan]
 • การออกเสียง : 丢三落四 丢三落四 [zh]
 • การออกเสียง : 談笑風生 談笑風生 [hak]
 • การออกเสียง : 柳營花陣 柳營花陣 [zh]
 • การออกเสียง : 鞠躬盡瘁 鞠躬盡瘁 [zh]
 • การออกเสียง : 誇誇其談 誇誇其談 [yue]
 • การออกเสียง : 名落孙山 名落孙山 [zh]
 • การออกเสียง : 招财进宝 招财进宝 [nan]
 • การออกเสียง : 张三李四 张三李四 [zh]
 • การออกเสียง : 坚如磐石 坚如磐石 [zh]
 • การออกเสียง : 目不转睛 目不转睛 [hak]
 • การออกเสียง : 颐指气使 颐指气使 [zh]
 • การออกเสียง : 迫不得已 迫不得已 [yue]
 • การออกเสียง : 哀鸿遍地 哀鸿遍地 [zh]
 • การออกเสียง : 寒氣逼人 寒氣逼人 [yue]
 • การออกเสียง : 明槍暗箭 明槍暗箭 [yue]
 • การออกเสียง : 芳澤無加 芳澤無加 [zh]
 • การออกเสียง : 春風得意 春風得意 [hak]
 • การออกเสียง : 异曲同工 异曲同工 [zh]
 • การออกเสียง : 冰山難靠 冰山難靠 [yue]
 • การออกเสียง : 回光返照 回光返照 [zh]
 • การออกเสียง : 風雨同舟 風雨同舟 [zh]
 • การออกเสียง : 無所事事 無所事事 [zh]
 • การออกเสียง : 横眉冷对 横眉冷对 [hak]
 • การออกเสียง : 狂三诈四 狂三诈四 [zh]
 • การออกเสียง : 空前绝后 空前绝后 [zh]
 • การออกเสียง : 宛轉悠揚 宛轉悠揚 [zh]
 • การออกเสียง : 柳弱花嬌 柳弱花嬌 [zh]
 • การออกเสียง : 奇恥大辱 奇恥大辱 [yue]
 • การออกเสียง : 萬紫千紅 萬紫千紅 [yue]
 • การออกเสียง : 張牙舞爪 張牙舞爪 [yue]
 • การออกเสียง : 皮里阳秋 皮里阳秋 [zh]
 • การออกเสียง : 来势汹汹 来势汹汹 [zh]
 • การออกเสียง : 化險為夷 化險為夷 [yue]
 • การออกเสียง : 能者多勞 能者多勞 [zh]
 • การออกเสียง : 哀鴻遍野 哀鴻遍野 [zh]
 • การออกเสียง : 势如破竹 势如破竹 [zh]
 • การออกเสียง : 诗情画意 诗情画意 [zh]
 • การออกเสียง : 不治之症 不治之症 [zh]
 • การออกเสียง : 地動山搖 地動山搖 [yue]
 • การออกเสียง : 自求多福 自求多福 [yue]
 • การออกเสียง : 狂风暴雨 狂风暴雨 [yue]
 • การออกเสียง : 三汤两割 三汤两割 [zh]
 • การออกเสียง : 目迷五色 目迷五色 [zh]
 • การออกเสียง : 春風滿面 春風滿面 [zh]
 • การออกเสียง : 翠色欲流 翠色欲流 [yue]
 • การออกเสียง : 乳聲乳氣 乳聲乳氣 [zh]
 • การออกเสียง : 巴山蜀水 巴山蜀水 [zh]
 • การออกเสียง : 三吐三握 三吐三握 [zh]
 • การออกเสียง : 一弹指顷 一弹指顷 [zh]
 • การออกเสียง : 虚怀若谷 虚怀若谷 [zh]
 • การออกเสียง : 八仙过海 八仙过海 [zh]
 • การออกเสียง : 去蕪存菁 去蕪存菁 [yue]
 • การออกเสียง : 腰如約素 腰如約素 [zh]
 • การออกเสียง : 龙骧虎步 龙骧虎步 [hak]
 • การออกเสียง : 鶴立雞群 鶴立雞群 [hak]
 • การออกเสียง : 大刀闊斧 大刀闊斧 [zh]
 • การออกเสียง : 神机妙算 神机妙算 [zh]
 • การออกเสียง : 銀裝素裹 銀裝素裹 [yue]
 • การออกเสียง : 察言觀色 察言觀色 [hak]
 • การออกเสียง : 如是我聞 如是我聞 [yue]
 • การออกเสียง : 花红柳绿 花红柳绿 [zh]
 • การออกเสียง : 三十年河东,三十年河西 三十年河东,三十年河西 [zh]