หมวดหมู่:

成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง成語

 • การออกเสียง : 落月屋梁 落月屋梁 [yue]
 • การออกเสียง : 無聲無臭 無聲無臭 [zh]
 • การออกเสียง : 三臡八菹 三臡八菹 [zh]
 • การออกเสียง : 仙山琼阁 仙山琼阁 [zh]
 • การออกเสียง : 金枝玉叶 金枝玉叶 [yue]
 • การออกเสียง : 志同道合 志同道合 [zh]
 • การออกเสียง : 沧海一粟 沧海一粟 [zh]
 • การออกเสียง : 隻手遮天 隻手遮天 [yue]
 • การออกเสียง : 别树一旗 别树一旗 [zh]
 • การออกเสียง : 随机应变 随机应变 [zh]
 • การออกเสียง : 生離死別 生離死別 [yue]
 • การออกเสียง : 手不释卷 手不释卷 [zh]
 • การออกเสียง : 逼上梁山 逼上梁山 [zh]
 • การออกเสียง : 切膚之痛 切膚之痛 [zh]
 • การออกเสียง : 鑠石流金 鑠石流金 [yue]
 • การออกเสียง : 好高騖遠 好高騖遠 [yue]
 • การออกเสียง : 一叶报秋 一叶报秋 [zh]
 • การออกเสียง : 微乎其微 微乎其微 [yue]
 • การออกเสียง : 亭亭玉立 亭亭玉立 [yue]
 • การออกเสียง : 树欲静而风不止 树欲静而风不止 [zh]
 • การออกเสียง : 花紅柳綠 花紅柳綠 [yue]
 • การออกเสียง : 豪竹哀丝 豪竹哀丝 [zh]
 • การออกเสียง : 舌战群儒 舌战群儒 [zh]
 • การออกเสียง : 推三推四 推三推四 [zh]
 • การออกเสียง : 勇往直前 勇往直前 [zh]
 • การออกเสียง : 呆若木鸡 呆若木鸡 [hak]
 • การออกเสียง : 遮三瞒四 遮三瞒四 [zh]
 • การออกเสียง : 一柱承天 一柱承天 [zh]
 • การออกเสียง : 巴三揽四 巴三揽四 [zh]
 • การออกเสียง : 人取我與 人取我與 [yue]
 • การออกเสียง : 一掷乾坤 一掷乾坤 [zh]
 • การออกเสียง : 一触即发 一触即发 [zh]
 • การออกเสียง : 如泣如诉 如泣如诉 [yue]
 • การออกเสียง : 繞樑三日 繞樑三日 [zh]
 • การออกเสียง : 若有所失 若有所失 [yue]
 • การออกเสียง : 永垂不朽 永垂不朽 [ja]
 • การออกเสียง : 有利可图 有利可图 [hak]
 • การออกเสียง : 自吹自擂 自吹自擂 [zh]
 • การออกเสียง : 舉足輕重 舉足輕重 [zh]
 • การออกเสียง : 不識時務 不識時務 [zh]
 • การออกเสียง : 眉开眼笑 眉开眼笑 [hak]
 • การออกเสียง : 猿穴壞山 猿穴壞山 [yue]
 • การออกเสียง : 咄嗟叱吒 咄嗟叱吒 [yue]
 • การออกเสียง : 慷慨激昂 慷慨激昂 [hak]
 • การออกเสียง : 愁眉不展 愁眉不展 [zh]
 • การออกเสียง : 銀蓮花語 銀蓮花語 [yue]
 • การออกเสียง : 唉声叹气 唉声叹气 [zh]
 • การออกเสียง : 河清难俟 河清难俟 [zh]
 • การออกเสียง : 翻天覆地 翻天覆地 [yue]
 • การออกเสียง : 霁月光风 霁月光风 [yue]
 • การออกเสียง : 鹽梅相成 鹽梅相成 [yue]
 • การออกเสียง : 置諸死地而後生 置諸死地而後生 [yue]
 • การออกเสียง : 妄自尊大 妄自尊大 [zh]
 • การออกเสียง : 鶴髮童顏 鶴髮童顏 [yue]
 • การออกเสียง : 丁財兩旺 丁財兩旺 [yue]
 • การออกเสียง : 毛骨悚然 毛骨悚然 [yue]
 • การออกเสียง : 奮不顧身 奮不顧身 [zh]
 • การออกเสียง : 卑躬屈膝 卑躬屈膝 [zh]
 • การออกเสียง : 日复一日 日复一日 [zh]
 • การออกเสียง : 弄竹弹丝 弄竹弹丝 [yue]
 • การออกเสียง : 繼往開來 繼往開來 [yue]
 • การออกเสียง : 天下一家 天下一家 [zh]
 • การออกเสียง : 博覽群書 博覽群書 [yue]
 • การออกเสียง : 喜出望外 喜出望外 [zh]
 • การออกเสียง : 捕风捉影 捕风捉影 [zh]
 • การออกเสียง : 东张西望 东张西望 [zh]
 • การออกเสียง : 秋後算帳 秋後算帳 [yue]
 • การออกเสียง : 闻鸡起舞 闻鸡起舞 [zh]
 • การออกเสียง : 作金石聲 作金石聲 [zh]
 • การออกเสียง : 喃喃自語 喃喃自語 [yue]
 • การออกเสียง : 水性杨花 水性杨花 [zh]
 • การออกเสียง : 伐功矜能 伐功矜能 [zh]
 • การออกเสียง : 鏡裡採花 鏡裡採花 [zh]
 • การออกเสียง : 奇花异草 奇花异草 [zh]
 • การออกเสียง : 恃才傲物 恃才傲物 [zh]
 • การออกเสียง : 满面春风 满面春风 [hak]
 • การออกเสียง : 矮人观场 矮人观场 [zh]
 • การออกเสียง : 大惊小怪 大惊小怪 [zh]
 • การออกเสียง : 奇货可居 奇货可居 [zh]
 • การออกเสียง : 舍我其谁 舍我其谁 [zh]
 • การออกเสียง : 坐井觀天 坐井觀天 [zh]
 • การออกเสียง : 倒懸之急 倒懸之急 [zh]
 • การออกเสียง : 寂然無聲 寂然無聲 [yue]
 • การออกเสียง : 振聾發聵 振聾發聵 [zh]
 • การออกเสียง : 一字长城 一字长城 [zh]
 • การออกเสียง : 聲色俱厲 聲色俱厲 [yue]
 • การออกเสียง : 二三君子 二三君子 [zh]
 • การออกเสียง : 二三其意 二三其意 [zh]
 • การออกเสียง : 凄风苦雨 凄风苦雨 [zh]
 • การออกเสียง : 一技之長 一技之長 [zh]
 • การออกเสียง : 順風而呼 順風而呼 [yue]
 • การออกเสียง : 冬裘夏葛 冬裘夏葛 [yue]
 • การออกเสียง : 蜉蝣撼大樹 蜉蝣撼大樹 [yue]
 • การออกเสียง : 见利忘义 见利忘义 [zh]
 • การออกเสียง : 强词夺理 强词夺理 [zh]
 • การออกเสียง : 袖手旁觀 袖手旁觀 [zh]
 • การออกเสียง : 恩將仇報 恩將仇報 [nan]
 • การออกเสียง : 龙争虎斗 龙争虎斗 [zh]
 • การออกเสียง : 纷纷扬扬 纷纷扬扬 [zh]
 • การออกเสียง : 將信將疑 將信將疑 [zh]