หมวดหมู่:

成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง成語

 • การออกเสียง : 冰冻三尺,非一日之寒 冰冻三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 新年快乐 新年快乐 [zh]
 • การออกเสียง : 恭喜發財 恭喜發財 [yue]
 • การออกเสียง : 新年快樂 新年快樂 [zh]
 • การออกเสียง : 脍炙人口 脍炙人口 [zh]
 • การออกเสียง : 生生不息 生生不息 [zh]
 • การออกเสียง : 罄竹难书 罄竹难书 [zh]
 • การออกเสียง : 惡名昭彰 惡名昭彰 [zh]
 • การออกเสียง : 不经一事,不长一智 不经一事,不长一智 [zh]
 • การออกเสียง : 不露声色 不露声色 [zh]
 • การออกเสียง : 望穿秋水 望穿秋水 [zh]
 • การออกเสียง : 雪上加霜 雪上加霜 [zh]
 • การออกเสียง : 恭喜发财 恭喜发财 [zh]
 • การออกเสียง : 纨绔子弟 纨绔子弟 [zh]
 • การออกเสียง : 成事不足,敗事有餘 成事不足,敗事有餘 [zh]
 • การออกเสียง : 如日中天 如日中天 [zh]
 • การออกเสียง : 含苞待放 含苞待放 [zh]
 • การออกเสียง : 吉祥如意 吉祥如意 [zh]
 • การออกเสียง : 百年好合 百年好合 [zh]
 • การออกเสียง : 石破天惊 石破天惊 [zh]
 • การออกเสียง : 萬事如意 萬事如意 [yue]
 • การออกเสียง : 雪中送炭 雪中送炭 [zh]
 • การออกเสียง : 柳暗花明 柳暗花明 [zh]
 • การออกเสียง : 风姿绰约 风姿绰约 [zh]
 • การออกเสียง : 不入虎穴焉得虎子 不入虎穴焉得虎子 [zh]
 • การออกเสียง : 鳏寡孤独 鳏寡孤独 [zh]
 • การออกเสียง : 郁郁葱葱 郁郁葱葱 [zh]
 • การออกเสียง : 指手畫腳 指手畫腳 [zh]
 • การออกเสียง : 尊王攘夷 尊王攘夷 [ja]
 • การออกเสียง : 恭贺新禧 恭贺新禧 [zh]
 • การออกเสียง : 年華似水 年華似水 [yue]
 • การออกเสียง : 冰凍三尺,非一日之寒 冰凍三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 喧賓奪主 喧賓奪主 [yue]
 • การออกเสียง : 起死回生 起死回生 [ja]
 • การออกเสียง : 船到橋頭自然直 船到橋頭自然直 [yue]
 • การออกเสียง : 塞翁失馬焉知非福 塞翁失馬焉知非福 [yue]
 • การออกเสียง : 鸟语花香 鸟语花香 [zh]
 • การออกเสียง : 卖儿鬻女 卖儿鬻女 [zh]
 • การออกเสียง : 傾盆大雨 傾盆大雨 [zh]
 • การออกเสียง : 心想事成 心想事成 [zh]
 • การออกเสียง : 自欺欺人 自欺欺人 [zh]
 • การออกเสียง : 掛羊頭賣狗肉 掛羊頭賣狗肉 [yue]
 • การออกเสียง : 一朝一夕 一朝一夕 [ja]
 • การออกเสียง : 争奇斗艳 争奇斗艳 [zh]
 • การออกเสียง : 单刀赴会 单刀赴会 [zh]
 • การออกเสียง : 皆大歡喜 皆大歡喜 [yue]
 • การออกเสียง : 百折不撓 百折不撓 [ja]
 • การออกเสียง : 十全十美 十全十美 [zh]
 • การออกเสียง : 冷暖自知 冷暖自知 [zh]
 • การออกเสียง : 一叶落知天下秋 一叶落知天下秋 [zh]
 • การออกเสียง : 口若悬河 口若悬河 [zh]
 • การออกเสียง : 居安思危 居安思危 [zh]
 • การออกเสียง : 波澜壮阔 波澜壮阔 [zh]
 • การออกเสียง : 万众一心 万众一心 [zh]
 • การออกเสียง : 堅如磐石 堅如磐石 [zh]
 • การออกเสียง : 百花盛开 百花盛开 [zh]
 • การออกเสียง : 万事如意 万事如意 [zh]
 • การออกเสียง : 风调雨顺 风调雨顺 [zh]
 • การออกเสียง : 聲東擊西 聲東擊西 [zh]
 • การออกเสียง : 蜀犬吠日 蜀犬吠日 [zh]
 • การออกเสียง : 门庭若市 门庭若市 [zh]
 • การออกเสียง : 目光如劍 目光如劍 [zh]
 • การออกเสียง : 風雲人物 風雲人物 [zh]
 • การออกเสียง : 敗者為寇 敗者為寇 [zh]
 • การออกเสียง : 花好月圆 花好月圆 [zh]
 • การออกเสียง : 车水马龙 车水马龙 [zh]
 • การออกเสียง : 踌躇满志 踌躇满志 [yue]
 • การออกเสียง : 栩栩如生 栩栩如生 [yue]
 • การออกเสียง : 一得一失 一得一失 [ja]
 • การออกเสียง : 云淡风轻 云淡风轻 [zh]
 • การออกเสียง : 肝肠寸断 肝肠寸断 [zh]
 • การออกเสียง : 抑扬顿挫 抑扬顿挫 [zh]
 • การออกเสียง : 落英缤纷 落英缤纷 [zh]
 • การออกเสียง : 朝不保夕 朝不保夕 [zh]
 • การออกเสียง : 井然有序 井然有序 [zh]
 • การออกเสียง : 自由自在 自由自在 [yue]
 • การออกเสียง : 天方夜譚 天方夜譚 [zh]
 • การออกเสียง : 不劳而获 不劳而获 [zh]
 • การออกเสียง : 婆婆妈妈 婆婆妈妈 [zh]
 • การออกเสียง : 想入非非 想入非非 [yue]
 • การออกเสียง : 爭奇鬥艷 爭奇鬥艷 [yue]
 • การออกเสียง : 成者為王 成者為王 [zh]
 • การออกเสียง : 烏合之衆 烏合之衆 [ja]
 • การออกเสียง : 不經一事,不長一智 不經一事,不長一智 [zh]
 • การออกเสียง : 兴致勃勃 兴致勃勃 [zh]
 • การออกเสียง : 掩耳盜鈴 掩耳盜鈴 [zh]
 • การออกเสียง : 兴高采烈 兴高采烈 [zh]
 • การออกเสียง : 欣欣向榮 欣欣向榮 [yue]
 • การออกเสียง : 不三不四 不三不四 [zh]
 • การออกเสียง : 風姿綽約 風姿綽約 [zh]
 • การออกเสียง : 班门弄斧 班门弄斧 [zh]
 • การออกเสียง : 精忠报国 精忠报国 [zh]
 • การออกเสียง : 峰回路转 峰回路转 [zh]
 • การออกเสียง : 悬崖峭壁 悬崖峭壁 [zh]
 • การออกเสียง : 東奔西走 東奔西走 [ja]
 • การออกเสียง : 四面楚歌 四面楚歌 [ja]
 • การออกเสียง : 瓜田李下 瓜田李下 [zh]
 • การออกเสียง : 书香门第 书香门第 [zh]
 • การออกเสียง : 息息相關 息息相關 [yue]
 • การออกเสียง : 朝令夕改 朝令夕改 [zh]