หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง愛

  • การออกเสียง : 愛 [ja]
  • การออกเสียง : まな まな [ja]
  • การออกเสียง : 赤い糸 赤い糸 [ja]
  • การออกเสียง : 愛おしくて 愛おしくて [ja]