หมวดหมู่:

形容词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง形容词

 • การออกเสียง : 饕餮 饕餮 [zh]
 • การออกเสียง : 裸 [ja]
 • การออกเสียง : 有趣 有趣 [zh]
 • การออกเสียง : 贪墨 贪墨 [zh]
 • การออกเสียง : 清亮 清亮 [zh]
 • การออกเสียง : 純淨 純淨 [zh]
 • การออกเสียง : 彷徨 彷徨 [yue]
 • การออกเสียง : 水准 水准 [zh]
 • การออกเสียง : 倥偬 倥偬 [zh]
 • การออกเสียง : 懵懂 懵懂 [wuu]
 • การออกเสียง : 巨乳 巨乳 [ja]
 • การออกเสียง : 隐约 隐约 [zh]
 • การออกเสียง : 迷茫 迷茫 [zh]
 • การออกเสียง : 室如悬磬 室如悬磬 [zh]
 • การออกเสียง : 抓耳挠腮 抓耳挠腮 [zh]
 • การออกเสียง : 怅惘 怅惘 [zh]
 • การออกเสียง : 杳杳 杳杳 [zh]
 • การออกเสียง : 率性 率性 [zh]
 • การออกเสียง : 迷惘 迷惘 [zh]
 • การออกเสียง : 庄严 庄严 [zh]
 • การออกเสียง : autunnale autunnale [it]
 • การออกเสียง : 生死攸关 生死攸关 [zh]
 • การออกเสียง : 日薄西山 日薄西山 [zh]
 • การออกเสียง : 烂熟于心 烂熟于心 [zh]
 • การออกเสียง : 减震 减震 [zh]
 • การออกเสียง : 绮丽 绮丽 [zh]
 • การออกเสียง : 伶俜 伶俜 [zh]
 • การออกเสียง : 静谧 静谧 [zh]
 • การออกเสียง : 汆江浮尸 汆江浮尸 [wuu]
 • การออกเสียง : 倾城 倾城 [zh]
 • การออกเสียง : 分外 分外 [zh]
 • การออกเสียง : 霞光万丈 霞光万丈 [zh]
 • การออกเสียง : 防震 防震 [zh]
 • การออกเสียง : 不怒自威 不怒自威 [zh]
 • การออกเสียง : 屁颠屁颠 屁颠屁颠 [zh]
 • การออกเสียง : 月朗星稀 月朗星稀 [zh]
 • การออกเสียง : 霾汰 霾汰 [zh]
 • การออกเสียง : 虬劲 虬劲 [zh]