หมวดหมู่:

形容傲慢自大的成語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง形容傲慢自大的成語

 • การออกเสียง : 班门弄斧 班门弄斧 [zh]
 • การออกเสียง : 強詞奪理 強詞奪理 [yue]
 • การออกเสียง : 肆无忌惮 肆无忌惮 [zh]
 • การออกเสียง : 咄咄逼人 咄咄逼人 [zh]
 • การออกเสียง : 衣锦还乡 衣锦还乡 [zh]
 • การออกเสียง : 不可一世 不可一世 [zh]
 • การออกเสียง : 耀武扬威 耀武扬威 [hak]
 • การออกเสียง : 有恃无恐 有恃无恐 [zh]
 • การออกเสียง : 狐假虎威 狐假虎威 [zh]
 • การออกเสียง : 欺人太甚 欺人太甚 [zh]
 • การออกเสียง : 锋芒毕露 锋芒毕露 [zh]
 • การออกเสียง : 明目張膽 明目張膽 [yue]
 • การออกเสียง : 夜郎自大 夜郎自大 [zh]
 • การออกเสียง : 肆無忌憚 肆無忌憚 [zh]
 • การออกเสียง : 唯我獨尊 唯我獨尊 [zh]
 • การออกเสียง : 自高自大 自高自大 [zh]
 • การออกเสียง : 放浪形骸 放浪形骸 [zh]
 • การออกเสียง : 目空一切 目空一切 [zh]
 • การออกเสียง : 妄自尊大 妄自尊大 [zh]
 • การออกเสียง : 專橫跋扈 專橫跋扈 [yue]
 • การออกเสียง : 强词夺理 强词夺理 [zh]
 • การออกเสียง : 恃才傲物 恃才傲物 [zh]
 • การออกเสียง : 伐功矜能 伐功矜能 [zh]
 • การออกเสียง : 舍我其谁 舍我其谁 [zh]
 • การออกเสียง : 自以为是 自以为是 [zh]
 • การออกเสียง : 颐指气使 颐指气使 [zh]
 • การออกเสียง : 班門弄斧 班門弄斧 [zh]
 • การออกเสียง : 大摇大摆 大摇大摆 [zh]
 • การออกเสียง : 高高在上 高高在上 [yue]
 • การออกเสียง : 放荡不羁 放荡不羁 [zh]
 • การออกเสียง : 劝百讽一 劝百讽一 [zh]
 • การออกเสียง : 唯我独尊 唯我独尊 [ja]
 • การออกเสียง : 蛮不讲理 蛮不讲理 [hak]
 • การออกเสียง : 无法无天 无法无天 [zh]
 • การออกเสียง : 蠻不講理 蠻不講理 [hak]
 • การออกเสียง : 倚老卖老 倚老卖老 [hak]
 • การออกเสียง : 横行霸道 横行霸道 [zh]
 • การออกเสียง : 旁若无人 旁若无人 [zh]
 • การออกเสียง : 桀骜不驯 桀骜不驯 [zh]
 • การออกเสียง : 趾高氣揚 趾高氣揚 [zh]
 • การออกเสียง : 大模大樣 大模大樣 [wuu]
 • การออกเสียง : 趾高气扬 趾高气扬 [zh]
 • การออกเสียง : 馬耳東風 馬耳東風 [ja]
 • การออกเสียง : 明目张胆 明目张胆 [zh]
 • การออกเสียง : 心高气傲 心高气傲 [zh]
 • การออกเสียง : 布鼓雷門 布鼓雷門 [yue]
 • การออกเสียง : 目中無人 目中無人 [zh]
 • การออกเสียง : 目中无人 目中无人 [zh]
 • การออกเสียง : 为所欲为 为所欲为 [zh]
 • การออกเสียง : 耀武揚威 耀武揚威 [hak]