หมวดหมู่:

平安時代

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง平安時代

 • การออกเสียง : 朱雀 朱雀 [ja]
 • การออกเสียง : 平城 平城 [ja]
 • การออกเสียง : 安徳天皇 安徳天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 村上 村上 [ja]
 • การออกเสียง : 安德 (安徳) 安德 (安徳) [ja]
 • การออกเสียง : 村上天皇 村上天皇 [ja]
 • การออกเสียง : 更衣 更衣 [ja]
 • การออกเสียง : 白河 白河 [ja]
 • การออกเสียง : 醍醐 醍醐 [ja]
 • การออกเสียง : 嵯峨 嵯峨 [ja]
 • การออกเสียง : 三條 三條 [ja]
 • การออกเสียง : 光孝 光孝 [ja]
 • การออกเสียง : 陽成 陽成 [ja]
 • การออกเสียง : 圓融 (円融) 圓融 (円融) [ja]
 • การออกเสียง : 後朱雀 後朱雀 [ja]
 • การออกเสียง : 一條 (一条) 一條 (一条) [ja]
 • การออกเสียง : 近衞 近衞 [ja]
 • การออกเสียง : 後三條 後三條 [ja]
 • การออกเสียง : 堀河 堀河 [ja]
 • การออกเสียง : 清和 清和 [ja]
 • การออกเสียง : 淳和 淳和 [ja]
 • การออกเสียง : 崇德 崇德 [ja]
 • การออกเสียง : 後白河 後白河 [ja]
 • การออกเสียง : 後冷泉 後冷泉 [ja]
 • การออกเสียง : 仁明 仁明 [ja]
 • การออกเสียง : 花山 花山 [ja]
 • การออกเสียง : 宇多 宇多 [ja]
 • การออกเสียง : 文徳 文徳 [ja]
 • การออกเสียง : 六條 六條 [ja]
 • การออกเสียง : 冷泉 冷泉 [ja]
 • การออกเสียง : 鳥羽 鳥羽 [ja]
 • การออกเสียง : 高倉 高倉 [ja]
 • การออกเสียง : 中宮 中宮 [ja]
 • การออกเสียง : 後一條 後一條 [ja]
 • การออกเสียง : 二條 二條 [ja]
 • การออกเสียง : 桓武 桓武 [ja]