หมวดหมู่:

常見植物

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง常見植物

 • การออกเสียง : 百合 百合 [ja]
 • การออกเสียง : 玫瑰 玫瑰 [zh]
 • การออกเสียง : 菊花 菊花 [zh]
 • การออกเสียง : 水仙 水仙 [zh]
 • การออกเสียง : 相思 相思 [ja]
 • การออกเสียง : 桃花 桃花 [zh]
 • การออกเสียง : 仙人掌 仙人掌 [ja]
 • การออกเสียง : 金銀花 金銀花 [yue]
 • การออกเสียง : 杜鵑 杜鵑 [ja]
 • การออกเสียง : 蘭花 蘭花 [nan]
 • การออกเสียง : 秋海棠 秋海棠 [ja]
 • การออกเสียง : 洋紫荊 洋紫荊 [yue]
 • การออกเสียง : 秋楓 秋楓 [yue]
 • การออกเสียง : 羅漢松 羅漢松 [yue]
 • การออกเสียง : 大葉相思 大葉相思 [yue]
 • การออกเสียง : 黃桐 黃桐 [yue]
 • การออกเสียง : 鐵線蕨 鐵線蕨 [yue]
 • การออกเสียง : 木棉 木棉 [yue]
 • การออกเสียง : 土沉香 土沉香 [yue]
 • การออกเสียง : 木荷 木荷 [yue]
 • การออกเสียง : 五月茶 五月茶 [yue]
 • การออกเสียง : 劍蘭 劍蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 黃槐 黃槐 [yue]
 • การออกเสียง : 水翁 水翁 [yue]
 • การออกเสียง : 算盤子 算盤子 [yue]
 • การออกเสียง : 九節 九節 [yue]
 • การออกเสียง : 雞眼藤 雞眼藤 [yue]
 • การออกเสียง : 馬尾松 馬尾松 [zh]
 • การออกเสียง : 紫羅蘭 紫羅蘭 [yue]
 • การออกเสียง : 山蒲桃 山蒲桃 [yue]
 • การออกเสียง : 朱纓花 朱纓花 [yue]
 • การออกเสียง : 樟樹 樟樹 [yue]
 • การออกเสียง : 蒲桃 蒲桃 [yue]
 • การออกเสียง : 海芒果 海芒果 [yue]
 • การออกเสียง : 虎尾蘭 虎尾蘭 [yue]