หมวดหมู่:

常用字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง常用字

 • การออกเสียง : 談 [yue]
 • การออกเสียง : 造 [yue]
 • การออกเสียง : 圖 [yue]
 • การออกเสียง : 注 [zh]
 • การออกเสียง : 每 [yue]
 • การออกเสียง : 河 [ja]
 • การออกเสียง : 深 [zh]
 • การออกเสียง : 漢 [ja]
 • การออกเสียง : 初 [wuu]
 • การออกเสียง : 應 [yue]
 • การออกเสียง : 特 [yue]
 • การออกเสียง : 統 [yue]
 • การออกเสียง : 並 [zh]
 • การออกเสียง : 共 [zh]
 • การออกเสียง : 跟 [zh]
 • การออกเสียง : 育 [ja]
 • การออกเสียง : 靠 [zh]
 • การออกเสียง : 庚 [zh]
 • การออกเสียง : 習 [yue]
 • การออกเสียง : 留 [yue]
 • การออกเสียง : 體 [zh]
 • การออกเสียง : 報 [yue]
 • การออกเสียง : 供 [yue]
 • การออกเสียง : 鋼 [ja]
 • การออกเสียง : 功 [yue]
 • การออกเสียง : 袁 [yue]
 • การออกเสียง : 塊 [ja]
 • การออกเสียง : 換 [yue]
 • การออกเสียง : 們 [yue]
 • การออกเสียง : 于 [zh]
 • การออกเสียง : 沖 [ja]
 • การออกเสียง : 拉 [zh]
 • การออกเสียง : 料 [yue]
 • การออกเสียง : 院 [ja]
 • การออกเสียง : 克 [yue]
 • การออกเสียง : 感 [yue]
 • การออกเสียง : 至 [yue]
 • การออกเสียง : 社 [yue]
 • การออกเสียง : 兩 [yue]
 • การออกเสียง : 己 [yue]
 • การออกเสียง : 失 [zh]
 • การออกเสียง : 負 [yue]
 • การออกเสียง : 減 [wuu]
 • การออกเสียง : 树 [zh]
 • การออกเสียง : 適 [yue]
 • การออกเสียง : 機 [yue]
 • การออกเสียง : 蘇 [yue]
 • การออกเสียง : 財 [yue]
 • การออกเสียง : 衛 [yue]
 • การออกเสียง : 聲 [yue]
 • การออกเสียง : 頻 [zh]
 • การออกเสียง : 達 [ja]
 • การออกเสียง : 範 [yue]
 • การออกเสียง : 業 [yue]
 • การออกเสียง : 幼 [yue]
 • การออกเสียง : 從 [yue]
 • การออกเสียง : 士 [yue]
 • การออกเสียง : 铺 [wuu]
 • การออกเสียง : 關 [yue]
 • การออกเสียง : 還 [yue]
 • การออกเสียง : 器 [ja]
 • การออกเสียง : 經 [yue]
 • การออกเสียง : 苦 [zh]
 • การออกเสียง : 素 [yue]
 • การออกเสียง : 友 [yue]
 • การออกเสียง : 題 [ja]
 • การออกเสียง : 極 [yue]
 • การออกเสียง : 決 [yue]
 • การออกเสียง : 修 [zh]
 • การออกเสียง : 項 [yue]
 • การออกเสียง : 控 [yue]
 • การออกเสียง : 戰 [wuu]
 • การออกเสียง : 變 [yue]
 • การออกเสียง : 責 [ja]
 • การออกเสียง : 區 [yue]
 • การออกเสียง : 策 [yue]
 • การออกเสียง : 麼 [zh]
 • การออกเสียง : 完 [yue]
 • การออกเสียง : 甲 [yue]
 • การออกเสียง : 內 [yue]
 • การออกเสียง : 革 [zh]
 • การออกเสียง : 告 [yue]
 • การออกเสียง : 醫 [zh]
 • การออกเสียง : 封 [hak]
 • การออกเสียง : 收 [yue]
 • การออกเสียง : 距 [yue]
 • การออกเสียง : 卻 [yue]
 • การออกเสียง : 規 [yue]
 • การออกเสียง : 圓 [yue]
 • การออกเสียง : 絕 [yue]
 • การออกเสียง : 察 [wuu]
 • การออกเสียง : 效 [yue]
 • การออกเสียง : 述 [yue]
 • การออกเสียง : 不 [zh]
 • การออกเสียง : 依 [yue]
 • การออกเสียง : 使 使 [zh]
 • การออกเสียง : 承 [yue]
 • การออกเสียง : 治 [zh]
 • การออกเสียง : 片 [yue]
 • การออกเสียง : 設 [yue]