หมวดหมู่:

常用字

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง常用字

 • การออกเสียง : 字 [yue]
 • การออกเสียง : 做 [yue]
 • การออกเสียง : 華 [yue]
 • การออกเสียง : 紅 [yue]
 • การออกเสียง : 弱 [yue]
 • การออกเสียง : 曲 [yue]
 • การออกเสียง : 地 [yue]
 • การออกเสียง : 黃 [yue]
 • การออกเสียง : 州 [yue]
 • การออกเสียง : 原 [yue]
 • การออกเสียง : 強 [ja]
 • การออกเสียง : 主 [zh]
 • การออกเสียง : 費 [yue]
 • การออกเสียง : 身 [yue]
 • การออกเสียง : 命 [zh]
 • การออกเสียง : 來 [hak]
 • การออกเสียง : 皮 [ja]
 • การออกเสียง : 讓 [yue]
 • การออกเสียง : 病 [zh]
 • การออกเสียง : 義 [yue]
 • การออกเสียง : 展 [yue]
 • การออกเสียง : 解 [yue]
 • การออกเสียง : 先 [zh]
 • การออกเสียง : 電 [yue]
 • การออกเสียง : 過 [yue]
 • การออกเสียง : 坐 [zh]
 • การออกเสียง : 界 [wuu]
 • การออกเสียง : 同 [zh]
 • การออกเสียง : 根 [zh]
 • การออกเสียง : 常 [yue]
 • การออกเสียง : 哪 [zh]
 • การออกเสียง : 交 [yue]
 • การออกเสียง : 而 [yue]
 • การออกเสียง : 升 [zh]
 • การออกเสียง : 意 [zh]
 • การออกเสียง : 輪 [yue]
 • การออกเสียง : 那 [yue]
 • การออกเสียง : 法 [zh]
 • การออกเสียง : 巴 [yue]
 • การออกเสียง : 故 [ja]
 • การออกเสียง : 話 [ja]
 • การออกเสียง : 找 [zh]
 • การออกเสียง : 其 [yue]
 • การออกเสียง : 跑 [zh]
 • การออกเสียง : 式 [yue]
 • การออกเสียง : 將 [yue]
 • การออกเสียง : 段 [yue]
 • การออกเสียง : 族 [yue]
 • การออกเสียง : 短 [zh]
 • การออกเสียง : 志 [ja]
 • การออกเสียง : 施 [yue]
 • การออกเสียง : 起 [yue]
 • การออกเสียง : 國 [yue]
 • การออกเสียง : 者 [ja]
 • การออกเสียง : 鹽 [zh]
 • การออกเสียง : 所 [ja]
 • การออกเสียง : 或 [yue]
 • การออกเสียง : 城 [ja]
 • การออกเสียง : 以 [yue]
 • การออกเสียง : 鬥 [yue]
 • การออกเสียง : 立 [wuu]
 • การออกเสียง : 陳 [yue]
 • การออกเสียง : 見 [zh]
 • การออกเสียง : 學 [yue]
 • การออกเสียง : 英 [zh]
 • การออกเสียง : 通 [yue]
 • การออกเสียง : 些 [zh]
 • การออกเสียง : 平 [yue]
 • การออกเสียง : 略 [yue]
 • การออกเสียง : 果 [yue]
 • การออกเสียง : 球 [zh]
 • การออกเสียง : 德 [wuu]
 • การออกเสียง : 往 [yue]
 • การออกเสียง : 性 [yue]
 • การออกเสียง : 提 [yue]
 • การออกเสียง : 謝 [yue]
 • การออกเสียง : 長 [yue]
 • การออกเสียง : 軍 [hak]
 • การออกเสียง : 官 [yue]
 • การออกเสียง : 工 [yue]
 • การออกเสียง : 名 [ja]
 • การออกเสียง : 望 [yue]
 • การออกเสียง : 精 [yue]
 • การออกเสียง : 念 [yue]
 • การออกเสียง : 職 [yue]
 • การออกเสียง : 首 [ja]
 • การออกเสียง : 兵 [hak]
 • การออกเสียง : 但 [yue]
 • การออกเสียง : 發 [yue]
 • การออกเสียง : 校 [yue]
 • การออกเสียง : 這 [yue]
 • การออกเสียง : 屈 [yue]
 • การออกเสียง : 論 [yue]
 • การออกเสียง : 件 [ja]
 • การออกเสียง : 敵 [ja]
 • การออกเสียง : 第 [yue]
 • การออกเสียง : 說 [nan]
 • การออกเสียง : 幾 [yue]
 • การออกเสียง : 早 [zh]
 • การออกเสียง : 資 [yue]