หมวดหมู่:

市町村

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง市町村

  • การออกเสียง : 吹田市 吹田市 [ja]
  • การออกเสียง : 茨木市 茨木市 [ja]
  • การออกเสียง : 堺 [zh]
  • การออกเสียง : 堺市 堺市 [ja]
  • การออกเสียง : 吹田 吹田 [ja]
  • การออกเสียง : 茨木 茨木 [ja]
  • การออกเสียง : 高槻 高槻 [ja]
  • การออกเสียง : 江田島市 江田島市 [ja]
  • การออกเสียง : 高槻市 高槻市 [ja]