หมวดหมู่:

巴拉圭瓜拉尼

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง巴拉圭瓜拉尼

  • การออกเสียง : ₲ [da]