หมวดหมู่:

左右疊

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง左右疊

 • การออกเสียง : 林
  [zh]
 • การออกเสียง : 川
  [ja]
 • การออกเสียง : 从
  [zh]
 • การออกเสียง : 喆
  [zh]
 • การออกเสียง : 双
  [hak]
 • การออกเสียง : 比
  [zh]
 • การออกเสียง : 朋
  [zh]
 • การออกเสียง : 絲
  [yue]
 • การออกเสียง : 棘
  [ja]
 • การออกเสียง : 囍
  [zh]
 • การออกเสียง : 巛
  [yue]
 • การออกเสียง : 赫
  [wuu]
 • การออกเสียง : 競
  [nan]
 • การออกเสียง : 卅
  [zh]
 • การออกเสียง : 艸
  [yue]
 • การออกเสียง : 卄
  [zh]
 • การออกเสียง : 槑
  [zh]
 • การออกเสียง : 屾
  [zh]
 • การออกเสียง : 奻
  [zh]
 • การออกเสียง : 皕
  [zh]
 • การออกเสียง : 巜
  [zh]
 • การออกเสียง : 兢
  [wuu]
 • การออกเสียง : 孖
  [zh]
 • การออกเสียง : 龖
  [ja]
 • การออกเสียง : 吅
  [zh]
 • การออกเสียง : 昍
  [zh]
 • การออกเสียง : 卌
  [zh]
 • การออกเสียง : 砳
  [zh]
 • การออกเสียง : 虤
  [yue]
 • การออกเสียง : 雔
  [yue]
 • การออกเสียง : 兟
  [yue]
 • การออกเสียง : 秝
  [yue]
 • การออกเสียง : 甡
  [yue]
 • การออกเสียง : 幵
  [zh]
 • การออกเสียง : 竝
  [yue]
 • การออกเสียง : 豩
  [yue]
 • การออกเสียง : 牪
  [yue]
 • การออกเสียง : 賏
  [yue]
 • การออกเสียง : 玨
  [yue]
 • การออกเสียง : 踀
  [yue]
 • การออกเสียง : 聑
  [yue]
 • การออกเสียง : 覞
  [yue]
 • การออกเสียง : 玆
  [yue]
 • การออกเสียง : 䖵
  [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 㚡 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 竸 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㸞 [zh | yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㝇 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㣈 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㯥 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㲎 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㱛 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㹜 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㼌 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㽬 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㿟 [zh | yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 䀠 [zh | yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 䎜 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 䡛 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 䣈 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 䪭 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 䲆 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 辡 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 兓 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 厸 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 夶 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 弜 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 斦 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 歰 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 炏 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 祘 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 誩 [zh | yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㚘 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 鍂 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 雦 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 騳 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㐨 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㐩 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㒭 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㒹 [yue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 㚁 [yue] รอการออกเสียง