หมวดหมู่:

工具

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง工具

 • การออกเสียง : 梯子 梯子 [ja]
 • การออกเสียง : 斧 [ja]
 • การออกเสียง : 螺丝刀 螺丝刀 [wuu]
 • การออกเสียง : 槌 [yue]
 • การออกเสียง : 锯 [wuu]
 • การออกเสียง : 鎖匙 鎖匙 [yue]
 • การออกเสียง : hongdawz hongdawz [za]
 • การออกเสียง : 鏟車 鏟車 [yue]
 • การออกเสียง : noko noko [ja]
 • การออกเสียง : 鎚 [yue]
 • การออกเสียง : 骰盅 骰盅 [yue]
 • การออกเสียง : 架撐 架撐 [yue]
 • การออกเสียง : 不求人 不求人 [yue]
 • การออกเสียง : Nugui Nugui [ja]
 • การออกเสียง : 家私頭 家私頭 [nan]