หมวดหมู่:

將軍

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง將軍

  • การออกเสียง : 大政奉還 大政奉還 [ja]