หมวดหมู่:

客语字词(Hakka words)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง客语字词(Hakka words)

 • การออกเสียง : 先生 先生 [ja]
 • การออกเสียง : 新聞 新聞 [ja]
 • การออกเสียง : 德國 德國 [wuu]
 • การออกเสียง : 今朝 今朝 [wuu]
 • การออกเสียง : 昼夜 昼夜 [wuu]
 • การออกเสียง : 日头 日头 [nan]
 • การออกเสียง : 阿斗 阿斗 [hak]
 • การออกเสียง : 前年 前年 [ja]
 • การออกเสียง : 猴子 猴子 [zh]
 • การออกเสียง : 鸡嫲 鸡嫲 [hak]
 • การออกเสียง : 阿叔 阿叔 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿姊 阿姊 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿爸 阿爸 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿哥 阿哥 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿公 阿公 [yue]
 • การออกเสียง : 金陵 金陵 [hak]
 • การออกเสียง : 人客 人客 [wuu]
 • การออกเสียง : 客语 客语 [hak]
 • การออกเสียง : 鴛鴦 鴛鴦 [zh]
 • การออกเสียง : 睡目 睡目 [hak]
 • การออกเสียง : 月光 月光 [ja]
 • การออกเสียง : 家官 家官 [hak]
 • การออกเสียง : 日頭 日頭 [yue]
 • การออกเสียง : 新婄 新婄 [hak]
 • การออกเสียง : 洪秀全 洪秀全 [zh]
 • การออกเสียง : 一得一失 一得一失 [ja]
 • การออกเสียง : 元宵节 元宵节 [zh]
 • การออกเสียง : 金茂大厦 金茂大厦 [zh]
 • การออกเสียง : 头先 头先 [hak]
 • การออกเสียง : 烏合之衆 烏合之衆 [ja]
 • การออกเสียง : 索 [ja]
 • การออกเสียง : 阿姑 阿姑 [wuu]
 • การออกเสียง : 舅公 舅公 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿嫲 阿嫲 [yue]
 • การออกเสียง : 前日 前日 [cjy]
 • การออกเสียง : 阿婆 阿婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 老弟 老弟 [hak]
 • การออกเสียง : 戆嫲 戆嫲 [hak]
 • การออกเสียง : 今晡日 今晡日 [hak]
 • การออกเสียง : 上昼 上昼 [hak]
 • การออกเสียง : 晏晝 晏晝 [yue]
 • การออกเสียง : 好好先生 好好先生 [hak]
 • การออกเสียง : 双子塔 双子塔 [hak]
 • การออกเสียง : 龙王 龙王 [zh]
 • การออกเสียง : 屋下 屋下 [hak]
 • การออกเสียง : 赛龙舟 赛龙舟 [hak]
 • การออกเสียง : 擤濞 擤濞 [hak]
 • การออกเสียง : 细姑丈 细姑丈 [hak]
 • การออกเสียง : 为老不尊 为老不尊 [hak]
 • การออกเสียง : 地王大厦 地王大厦 [hak]
 • การออกเสียง : 當晝 當晝 [hak]
 • การออกเสียง : 阿伯 阿伯 [wuu]
 • การออกเสียง : 知人 知人 [ja]
 • การออกเสียง : 大舅 大舅 [hak]
 • การออกเสียง : 汝兜 汝兜 [hak]
 • การออกเสียง : 吉隆坡 吉隆坡 [yue]
 • การออกเสียง : 阿姆 阿姆 [wuu]
 • การออกเสียง : 窗門 窗門 [wuu]
 • การออกเสียง : 身土不二 身土不二 [hak]
 • การออกเสียง : 食朝 食朝 [hak]
 • การออกเสียง : 过年 过年 [zh]
 • การออกเสียง : 外背 外背 [hak]
 • การออกเสียง : 客家土楼 客家土楼 [hak]
 • การออกเสียง : 伯婆 伯婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 擎 [wuu]
 • การออกเสียง : 旧年 旧年 [zh]
 • การออกเสียง : 文锦渡 文锦渡 [hak]
 • การออกเสียง : 今晚夜 今晚夜 [hak]
 • การออกเสียง : 比亚迪 比亚迪 [hak]
 • การออกเสียง : 月光光 月光光 [hak]
 • การออกเสียง : 后生 后生 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚎婆 嚎婆 [hak]
 • การออกเสียง : 客家电视台 客家电视台 [hak]
 • การออกเสียง : 舅娘 舅娘 [zh]
 • การออกเสียง : 李敏镐 李敏镐 [hak]
 • การออกเสียง : 嘬 [yue]
 • การออกเสียง : 戆古 戆古 [hak]
 • การออกเสียง : 福建土楼 福建土楼 [hak]
 • การออกเสียง : 姨婆 姨婆 [wuu]
 • การออกเสียง : 山打根 山打根 [hak]
 • การออกเสียง : 莲花 莲花 [hak]
 • การออกเสียง : 鹞婆 鹞婆 [hak]
 • การออกเสียง : 客家米酒 客家米酒 [hak]
 • การออกเสียง : 太公 太公 [wuu]
 • การออกเสียง : 斗湖 斗湖 [hak]
 • การออกเสียง : 發夢 發夢 [hak]
 • การออกเสียง : 相罵 相罵 [hak]
 • การออกเสียง : 憨古 憨古 [hak]
 • การออกเสียง : 龙船 龙船 [zh]
 • การออกเสียง : 曾宝仪 曾宝仪 [hak]
 • การออกเสียง : 今下 今下 [hak]
 • การออกเสียง : 嗙 [zh]
 • การออกเสียง : 劳动力 劳动力 [hak]
 • การออกเสียง : 虾兵蟹将 虾兵蟹将 [wuu]
 • การออกเสียง : 牛嫲 牛嫲 [hak]
 • การออกเสียง : 伯公 伯公 [wuu]
 • การออกเสียง : 时辰 时辰 [zh]
 • การออกเสียง : 下昼 下昼 [hak]
 • การออกเสียง : 叔公 叔公 [wuu]
 • การออกเสียง : 食水 食水 [yue]