หมวดหมู่:

客語天文地理

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง客語天文地理

 • การออกเสียง : 沙 [zh]
 • การออกเสียง : 光 [ja]
 • การออกเสียง : 星 [ja]
 • การออกเสียง : 天空 天空 [zh]
 • การออกเสียง : 火山 火山 [ja]
 • การออกเสียง : 日头 日头 [wuu]
 • การออกเสียง : 冰 [zh]
 • การออกเสียง : 泥土 泥土 [zh]
 • การออกเสียง : 气 [zh]
 • การออกเสียง : 云 [wuu]
 • การออกเสียง : 月光 月光 [ja]
 • การออกเสียง : 泥沙 泥沙 [wuu]
 • การออกเสียง : 风 [zh]
 • การออกเสียง : 山林 山林 [hak]
 • การออกเสียง : 大水 大水 [ja]
 • การออกเสียง : 半天 半天 [zh]
 • การออกเสียง : 天弓 天弓 [ja]
 • การออกเสียง : 天地 天地 [zh]
 • การออกเสียง : 南风 南风 [zh]
 • การออกเสียง : 冈 [zh]
 • การออกเสียง : 山窝 山窝 [hak]
 • การออกเสียง : 白泥 白泥 [hak]
 • การออกเสียง : 泥竉 泥竉 [hak]
 • การออกเสียง : 红泥 红泥 [hak]
 • การออกเสียง : 雷公 雷公 [hak]
 • การออกเสียง : 岭岗 岭岗 [hak]
 • การออกเสียง : 白沙 白沙 [zh]
 • การออกเสียง : 火蛇 火蛇 [hak]
 • การออกเสียง : 大风 大风 [hak]
 • การออกเสียง : 露水 露水 [wuu]
 • การออกเสียง : 星宿 星宿 [hak]
 • การออกเสียง : 大山嶂 大山嶂 [hak]
 • การออกเสียง : 青影 青影 [hak]
 • การออกเสียง : 烂泥 烂泥 [hak]
 • การออกเสียง : 乌泥 乌泥 [hak]
 • การออกเสียง : 黄泥 黄泥 [hak]
 • การออกเสียง : 高冚 高冚 [hak]
 • การออกเสียง : 山岭 山岭 [hak]
 • การออกเสียง : 山坳 山坳 [hak]
 • การออกเสียง : 泥浆 泥浆 [hak]
 • การออกเสียง : 咸泥 咸泥 [hak]
 • การออกเสียง : 泥尘 泥尘 [hak]
 • การออกเสียง : 輋岭 輋岭 [hak]
 • บันทึกการออกเสียง : 松泥 松泥 [hak] รอการออกเสียง